ДЕМНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять сьома сесія шостого скликання

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07. 2014р. №_________

Про створення територіального дорожнього фонду

та затвердження Положення про дорожній фонд

Демнянської сільської ради

Відповідно до ст.68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства» від 18 вересня 1991 р. №1562-Х із змінами та з метою вирішення питань будівництва, ремонту та утримання доріг, які є на території Демнянської сільської ради,сесія

сільської ради -

ВИРІШИЛА:

Створити територіальний дорожній фонд Демнянської сільської ради на проведення робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності територіальної громади села , які є на території Демнянської сільської ради, а також на потреби дорожнього господарства у складі спеціального фонду місцевого бюджету.
Затвердити Положення про дорожній фонд Демнянської сільської ради (додається)
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету (Зубрицький С.Є.).

Сільський голова:

М.Держило

Положення

про дорожній фонд Демнянської сільської ради

Загальні положення
1.1Положення про дорожній фонд сільської ради затверджується рішенням сільської ради відповідно до статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства» від 18 вересня 1991 р. №1562-Х із змінами.

1.2Порядок формування і використання коштів дорожнього фонду визначається цим Положенням.

1.3Кошти дорожнього фонду є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету.

1.4Кошти дорожнього фонду використовуються на проведення заходів щодо вирішення питань будівництва, ремонту та утримання доріг, які є на території сільської ради.

1.5Кошти дорожнього фонду сільської ради акумулюються на окремих рахунках в управлінні Державного казначейства України.

Формування дорожнього фонду
2.1Дорожній фонд сільської ради формується за рахунок таких надходжень:

- збору за першу реєстрацію транспортних засобів;

- збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;

- субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населеному пункті ;

- добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об’єднань громадян»

- Інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

Використання коштів дорожнього фонду
3.1Кошти дорожнього фонду використовуються на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності територіальної громади села, які є на території сільської ради, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними сільською радою: копання стічних канав, профілювання, очистку доріг від снігу, посипку доріг під час ожеледиці, придбання щебеню, гравію, асфальту, цементу та інших матеріалів для ремонту сільських доріг.

3.2На придбання та установку дорожніх знаків.

Порядок управління коштами дорожнього фонду та контролю за їх використанням
4.1Розпорядником коштів дорожнього фонду є сільська рада, яка використовує їх за призначенням згідно з цим Положенням.

4.2Невикористані у звітному році кошти дорожнього фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі визначені цим Положенням.

4.3Звіт про надходження та використання коштів дорожнього фонду сільської ради за поточний рік розглядається та затверджується на сесії сільської ради і доводиться до відома населення під час загальних зборів.

4.4Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів дорожнього фонду здійснюється постійною комісією сільської ради з питань бюджету .

Секретар с/ради:

М.Павлюх