ДРОГОВИЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХХ СЕСІЯ VІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
12 лютого 2015 року Дроговиж №578

Про розроблення детального плану території житлової садибної забудови в с. Дроговиж, урочище «Біля лікарні»

В порядку реалізації повноважень з комплексної забудови території населеного пункту, у відповідності до Генерального плану села Дроговиж, Миколаївського району, Львівської області, затвердженого рішенням ХІХ сесії УІ демократичного скликання Дроговизької сільської ради №293 від 18.10.2012 та затвердженого проекту землеустрою щодо зміни межі с. Дроговиж Дроговизької сільської ради Миколаївською районною радою рішення №487 від 13.01.2015, з метою раціонального використання земель та створення належних умов для соціального забезпечення мешканців села земельними ділянками, керуючись ст.ст.8,10,16,19,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Дроговизької сільської ради –

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території житлової садибної забудови земельної ділянки площею 14,0855га, яка розташована в урочищі «Біля лікарні» с. Дроговиж, Миколаївського району , Львівської області на землях комунальної власності (рілля).
2. Доручити сільському голові укласти договір на розроблення містобудівної документації з організацією, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.
3. Фінансування робіт по розробці містобудівної документації здійснити з залученням коштів інших джерел, не заборонених законом.
4. Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.
5. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації.
6. Детальний план території житлової садибної забудови погодити в установленому порядку і подати на затвердження сесії сільської ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

І.М.Іванюк