Пісочнянська сільська рада

миколаївського району

Львівської області

сорок п’ята позачергова сесія

шостого скликання

(ІІІ-тє пленарне засідання)

Рішення

26 червня 2015 року Пісочна № _849______

«Про місцеві податки на

території Пісочнянської сільської ради»

З метою зміцнення бюджету місцевої громади, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України та ст. 69 Бюджетного кодексу України, сесія сільської ради,

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території Пісочнянської сільської ради з 1 січня 2016 року :

- податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;

- єдиний податок.

- збір за місця для паркування транспортних засобів.

- туристичний збір.

2. Затвердити:

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №1);

- Положення про транспортний податок ( додаток № 2);

- Положення про туристичний збір ( додаток № 3);

- Положення про єдиний податок (додаток №4);

- Положенняпро акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додаток №5).

- Положення про плату за землю (додаток № 6)

- Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток №7);

3. Установити, що місцеві податки і збори перераховуються до бюджету Пісочнянської сільської ради. Аналіз надходжень до бюджету по виду податків ведеться виконкомом сільської ради, а контроль за дотриманням термінів сплати по окремих платниках веде Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС.

4. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховувати в рахунок майбутніх платежів або повертати їм згідно з чинним законодавством.

5.Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування та застосовується з 01.01.2016 року.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

В.о.сільського голови

І. Демко

Додаток № 1

до рішення сесії

сільської ради

№ 849 від 26.06.2015р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України (ст.266 розділ ХІІ)

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Пісочнянської сільської ради.
Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, розміщеної на території Пісочнянської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Розділ 4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, , в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФСна підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно , що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

Розділ 5. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а)для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60кв.метрів;
б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік). Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим пунктом.

5.2. Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФСза місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.
Розділ 6. Ставка податку
6.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, на території Пісочнянської сільської ради встановлюються у розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1кв.м. бази оподаткування.

6.2.Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановити 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1кв.м. бази оподаткування.

6.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості (господарські будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, навіси, котельні, бойлерні), що перебувають у власності фізичних осіб, встановити 0,1 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1кв.м. бази оподаткування.

6.4. Ставки податку для інших об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, встановити 0,1 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.5. Звільнити релігійні громади від сплати податку на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості.

6.6. Звільнити сім’ї учасників АТО від сплати податку на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

Розділ 7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Розділ 8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта /об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФСза місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього пункту, розподіляється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно , а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС відомості, необхідні для розрахунку податку , за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
8.6. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Розділ 10. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

12.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС здійснює контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток № 2

до рішення сесії

сільської ради

№ 849 від 26.06.2015р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про транспортний податок

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України (ст.267 розділ ХІІ)

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1 розділу 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

Розділ 3. Об’єкт та база оподаткування

3.1. Об’єктом та базою оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Розділ 4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 розділу 3 цього Положення.

Розділ 5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Розділ 6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта /об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС за реєстрації платника податку на території Пісочнянської сільської ради.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Миколаївською ОДПІ ГУ ДФС за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють ОДПІ ГУ ДФС за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

ОДПІ ГУ ДФС надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 7. Строки сплати податку

7.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

8.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

8.2. Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС здійснює контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю перерахування до бюджету транспортного податку.

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток № 3

до рішення сесії

сільської ради

№ 849 від 26.06.2015.

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

Загальні засади.
Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України (ст. 268 Розділ ХII).

Платники збору.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Пісочнянської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Пісочнянської сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками ) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та в санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та в санаторно-курортні заклади.

Ставка та база справляння збору.
3.1 Ставка встановлюється рішенням у розмірі 1% до бази справляння збору.

3.2 Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.4 даного положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.3. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4. Податкові агенти.

Справляння збору здійснюють:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

5. Особливості справляння збору.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. Порядок сплати збору.

6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується до сільського бюджету щоквартально, у визначені для квартального звітного (податкового) періоду строк.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в Миколаївській ОДПІ ГУ ДФС за місцезнаходженням підрозділу.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Відповідальність.

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Контроль.
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору здійснює Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС.

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток № 4

до рішення сесії

сільської ради

№ 849від 26.06.2015р.

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

Загальні положення
Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового кодексу України.

Платники податку
2.1 Платниками єдиного податку на території сільської ради є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах сіл Пісочна, Черниця, Надітичі, Миколаївського району, Львівської області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.2 Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група :

-фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена ;

- юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3. Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

2.4. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

2.5. Порядок визначення об’єктутабазиоподаткуваннядляплатниківєдиногоподаткучетвертоїгрупи визначається статтею 2921 Податкового кодексу України.

2.6. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів господарювання (юридичні та фізичні особи – підприємці ) встановлюються пунктом 291.5 та пунктом 291.51 статті 291 Податкового Кодексу України.

Ставки та порядок обчислення єдиного податку
3.1. Для першої групи платників встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

3.2. Ставка єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

3.3 Для третьої групи платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 4 відсотки доходу.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) додоходу, отриманогоплатникамипершоїабодругоїгрупивідпровадженнядіяльності, яканепередбаченаупідпунктах 1 або 2 пункту 2.2 цього Положення відповідно.

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього розділу Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.2 цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим Положенням для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8.Особливості застосування ставок, встановлених пунктами 3.3-3.4 цього розділу, передбачені пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

3.9.Дляплатниківєдиногоподаткучетвертоїгрупирозмірставокподаткузодногогектарасільськогосподарськихугідьта/абоземельводногофондузалежитьвідкатегорії (типу) земель, їхрозташуваннятастановить (увідсоткахбазиоподаткування). Застосування ставок дляплатниківєдиногоподаткучетвертоїгрупи, передбачені пунктами 293.9.1-293.9.6 статті 293 Податкового кодексу України.

Податковий (звітний) період
4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої , другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.2.Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
5.1.Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

5.2.Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.3.Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.4.Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.5.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

5.6. Платники єдиного податку четвертої груписамостійнообчислюютьсумуподаткущорокустаномна 1 січняінепізніше 20 лютогопоточногорокуподаютьдо Миколаївської ОДПІ ГУ ДФСподатковудеклараціюнапоточнийрікзаформою, встановленоюупорядку, передбаченомустаттею 46 Податкового кодексу України. Такі платники єдиного податку сплачуютьподатокщоквартальнопротягом 30 календарнихднів, щонастаютьзаостаннімкалендарнимднемподаткового (звітного) кварталу, утакихрозмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків.

Платники єдиного податку четвертої групиперераховуютьвустановленийстрокзагальнусумукоштівдосільськогобюджетуБерездівецької сільської ради.

Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
6.1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС примірник Книги.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2, 43.3 статті 44 Податкового кодексу України.

6.4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

6.5. Платники єдиного податку третьої групи подають до Миколаївської ОДПІ ГУ ДФС податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.6. Форма податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

6.7. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

6.8. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно ( в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платникамиєдиногоподаткупершоїтретьоїгрупдляпровадженнягосподарськоїдіяльностітаплатникамиєдиногоподаткучетвертоїгрупидляведеннясільськогосподарськоготоваровиробництва;

5) рентноїплатизаспеціальневикористанняводиплатникамиєдиногоподаткучетвертоїгрупи.

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку , розмірах та у строки, встановлених Податковим кодексом України.

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Відповідальність платника єдиного податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток № 5

до рішення сесії

сільської ради

№ 849 від 26.06.2015р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Розділ 1. Загальні положення

Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України (розділ УІ).

Розділ 2. Платники податку

Платниками податку є особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Розділ 3. Об’єкт оподаткування

Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Розділ 4. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 3.1 розділу 3 цього Порядку.

Розділ 5. Підакцизні товари та ставка податку
5.1. До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне.

Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 3.1 пункту розділу 3 цього Порядку, ставка податку встановлюються у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.
Розділ 6. Дата виникнення податкових зобов’язань

6.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

6.2. У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку – продавець проводить коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

Розділ 7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період

7.2. Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок до бюджету Пісочнянської сільської ради.

Розділ 8. Складення та подання декларації з акцизного податку

8.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

8.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу.

9. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

9.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

9.2. Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС здійснює контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток 6

до рішення сесії сільської ради

№849 від 26.06.2015р.

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю

Загальні положення:
Земельний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України

2. Платники земельного податку:

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком:

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком:

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Ставки земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0.1% від нормативної грошової оцінки;

- для багаторічних насажень – 0,03% від нормативної грошової оцінки;

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, за винятком земельних ділянок - сільськогосподарських угідь ( незалежно від місця знаходження) встановлюється:

- у розмірі 0,5 відсотки від нормативної грошової оцінки для власників земельних ділянок ;

- у розмірі 1 відсоток від нормативної грошової оцінки для власників чи користувачів у разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин) ;

- у розмірі 1 відсоток від нормативної грошової оцінки за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб ;

6.2. Земельний податок за земельні ділянки в межах населеного пункту зайнятих житловим фондом, що використовуються без отримання прибутку, в т.ч. індивідуальні гаражі, садові і дачні будинки фізичних осіб справляється у розмірі 0,1 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

7. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) та надано їх в постійне користування

- у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної власності за винятком земельних ділянок зайнятих житловим фондом в межах населеного пункту зайнятих житловим фондом, що використовуються без отримання прибутку;

- у розмірі 0,1 відсотки від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки зайнятих житловим фондом суб’єктами господарювання державної та комунальної власності в межах населеного пункту, що використовуються без отримання прибутку;

- у розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання для виробничих цілей за винятком земель державної та комунальної власності;

- у розмірі 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання за винятком для виробничих цілей та земель державної та комунальної власності.

8. Ставки земельного податку за земельні ділянки , розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

8.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. інваліди першої і другої групи;

9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

9.1.3. пенсіонери (за віком);

9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

9.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

9.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

9.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

9.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

9.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

9.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

10. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

10.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

10.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

11.1. Не сплачується податок за:

11.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

11.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

11.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

11.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

11.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

11.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв, а саме:

- Кладовище в с.Надітичі площею 0,6000га;

- Кладовище в с.Черниця площею 1,8000га;

- Кладовище в с.Пісочна площею 1,3000га.

11.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

11.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України. Статути (положення ) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, а саме:

- Церкви та резиденції релігійної громади УГКЦ с.Пісочна загальною площею 0,4548га;

- Церкви, каплиці та резиденції релігійної громади УГКЦ с.Черниця загальною площею 0,6240га;

- Церкви та резиденції релігійної громади УГКЦ с.Надітичі загальною площею 0,4000га.

12. Особливості оподаткування плати за землю

12.1. Пісочнянська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сіл Пісочна, Черниця, Надітичі.

12.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

12.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

12.4. Надати пільги щодо сплати земельного податку на земельні ділянки:

- Черницького навчально-виховного комплексу загальною площею 2,8542га;

- Фельдшерсько-акушерського пункту в с.Надітичі площею 0,0300га;

- Фельдшерсько-акушерського пункту в с.Черниця площею 0,2424га;

- Очисних споруд в с.Пісочна площею 0,1000га;

- ЖКВ с.Пісочна площею 3,0000га;

- Адміністративної будівлі (сільради) площею 0,1287га;

- Стадіону с.Пісочна площею 1,2000га;

- Стадіону с.Черниця площею 1,0000га;

- Стадіону с.Надітичі площею 1,0000га;

- Народного дому с.Черниця площею 1,0000га;

- Народного дому с.Надітичі площею 0,1000га.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) в тому числі на частину земельної ділянки під адміністративним будинком (сільрадою) площею 0,0025га, яку взяла в тимчасове користування (оренду) строком на 47 років Рібун Степанія Михайлівна (договір оренди від 10.10.2013р.)

12.5. Надати пільги щодо сплати земельного податку на землі запасу сільськогосподарського призначення на території Пісочнянської сільської ради:

1) рілля - площею 70,7га;

2) пасовище – площею 101,8га;

3) сінокіс – площею 218,9га.

Ця норма не поширюється на фізичних і юридичних осіб у разі надання їм у власність або користування (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель запасу Пісочнянської сільської ради.

13. Податковий період для плати за землю

13.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

13.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному Податковим кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

13. Строк сплати плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

2.1.Розмір, умови і термін внесення та перегляд орендної плати за землю встановлюється у договорі оренди між Орендодавцем і орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

2.2 Річний розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон, згідно з грошовою оцінкою.

14.4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

2.1.Підставою для визначення розміру орендної плати в межах населеного пункту є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, розрахована на основі технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, за межами – на основі грошової оцінки земельної ділянки, розрахована відповідними службами за кошти орендаря.

2.2. Несплата орендної плати терміном більше 3-ти місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового одностороннього розірвання договору з ініціативи Орендодавця з вимогою відшкодування упущеною вигоди у розмірі суми орендної плати за 5 місяців зі сплатою і сплатою Орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.

14.5 Орендна плата нараховується згідно рішенням Пісочнянської сільської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Пісочнянської сільської ради» від 19 березня 2013 року №478

14.6. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.7. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.8. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка надана в оренду.

14.9. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.10. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.11.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.11.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

14.12. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.13. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 11-13 .

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

В.о.сільського голови ________________________________І.Демко

Додаток № 7 до рішення сесії

Пісочнянської сільської ради

№ 849 від 26.06.2015р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для паркування транспортних засобів

1. Загальні засади.

Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України. (ст.2681 розділ. ХІІ)

2. Платники збору.

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням ради про встановлення збору (додаток №1 до цього положення).

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається сільською радою Миколаївській ОДПІ ГУ ДФС.

3. Об’єкт і база оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Пісочнянської сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів сільського бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету.

4. Ставки збору.

4.1. Ставка збору встановлюється рішенням сесії Пісочнянської сільської ради за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.2. При визначенні ставки збору сільська рада враховує місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

Порядок обчислення та строки сплати збору.
5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у Миколаївській ОДПІ ГУ ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Контроль.
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснює Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС.

В.о.сільського голови

І.Демко

Додаток № 1

до Положення про збір за місця

для паркування транспортних засобів

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, та уповноважених осіб організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

№ п/п Уповноважена особа організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. Місцезнаходження земельної ділянки Загальна плаща, м2 Технічне облаштування Кількість місць для паркування транспортних засобів, од.