Протягом січня-вересня 2012 року населення Миколаївського району зменшилось на 47 осіб і на 1 жовтня 2012 року його кількість становила 63 234 особи. Зменшення населення відбулось за рахунок переважання міграційного скорочення – 62 особи над природним приростом – 15 осіб. Протягом січня-вересня 2012 року у Миколаївському районі народилась 641 особа, що на 3,4% більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Рівень народжуваності становив 13,5 особи на 1000 наявного населення, що на 0,4‰ більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Кількість померлих збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2011 року на 1,6%, і становила 626 осіб. На 100 випадків смертей припадає 102 живонароджені дитини. Рівень смертності у Миколаївському районі становив 13,2 особи на 1000 наявного населення.

Міграційна активність населення збільшилась. У січні-вересні 2012 року відносно аналогічного періоду попереднього року, кількість прибулих на постійне місце проживання зменшилась - 52 особи. Кількість вибулих збільшилась на 2 особи.

У січні-вересні 2012 року зареєстровано шлюбів на 15,3% менше, порівняно із січнем-вереснем 2011 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у Миколаївський район, з початку інвестування на 1 жовтня 2012 року становив 11,6 млн.дол.США (0,7% загальнообласного обсягу ). У розрахунку на одного жителя району припадало 183,1 дол.США прямих іноземних інвестицій. Упродовж січня-вересня 2012 року у підприємства та організації району залучено 192,3 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, що в 3,4 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

За весь період інвестування найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій спрямовано у промисловість району – 10,5 млн.дол.( 90,9% від загальнорайонного обсягу надходжень). Зокрема, у виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції залучено 7,2 млн.дол., легку промисловість – 2,3 млн.дол., металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – 0,5 млн.дол. Також значні обсяги інвестицій надійшли у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметіва особистого вжитку – 0,6 млн.дол.

Вкладення в економіку Миколаївського району станом на 1 жовтня 2012 року здійснили інвестори з 12 країн світу. Лідерами в інвестуванні підприємств району є партнери з Франції – 7,2 млн.дол., Німеччини – 3,1 млн.дол.. На ці дві країни припало 88,8% від загальнорайонного обсягу прямих іноземних інвестицій.

Відділ статистики у Миколаївському районі.