Голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило підготував пропозиції герба та прапора Миколаївського району, які були прийняті на третій сесії четвертого демократичного скликання рішенням від 19.09.2002 року № 18.

Герб Миколаївського району: у золотому полі зелений дуб з вирваним корінням і золотими жолудями, перетятий синьою ламаною балкою, внизу обабіч - по синій 8-променевій зірц

proekt gerba

Проект герба Миколаївського району

Великий герб Миколаївського району: щит з гербом району підтримують з обох боків Св. Миколай з єпископським жезлом і золотий лев з червоним язиком; щит увінчано золотою територіальною короною, під щитом - синя стрічка з золотим написом "Миколаївський район".

velykyi gerb

Великий герб Миколаївського району

Прапор Миколаївського району: прямокутне жовте полотнище, зі співвідношенням сторін 2:3, посередині вертикально йде синя ламана смуга (шириною в 1/4 ширини прапора), над нею - зелений жолудь з двома листочками, під нею - дві сині 8-променєві зірки (розмах променів рівний 1/4 ширини прапора).

prapor

Проект прапора Миколаївського району

У гербі дуб з великим коренем засвідчує давнє заселення території Миколаївщини і вказує на Стільське городище (дуб також є елементом герба м.Миколаєва, а розділення щита пов'язує з традицією символа м.Нового Роздолу). Зірки є знаком вічності й неперервності життя, вони можуть також уособлювати розвинуту промисловість (зокрема, сірковидобування та виробництво цементу). Ламана геральдична балка утворює літеру "М" і символізує р.Дністер, яка протікає через територію району. Золотий колір уособлює сільське господарство, в якому зайнята більша частина місцевих мешканців, а також багаті корисні копалини, є символом добробуту й щедрості. У великому гербі Св. Миколай алегорично вказує на назву району, а золотий лев - на приналежність до Львівщини.

Щит може увінчувати стилізована золота територіальна корона, щр вказує на приналежність герба саме району та характеризує його рослинність (зубці корони вирішені у формі листків дерев) - такі корони вже затверджені в гербах низкою районних рад як елементи єдиної геральдичної системи України. Таким чином, символи району відображають природні особливості, історичну і сучасну символіку краю, вказують на його адміністративний статус.

Герб може використовуватися у різних випадках або тільки у щиті, або також із територіальною короною та стрічкою з назвою району. Великий герб застосовується перш за все районною радою (скажімо, на різних грамотах, бланках, урочистих листах, на в'їзних знаках, на сувенірних значках), найвищими посадовими особами району, а також в інших випадках - з дозволу районної ради. Прапор (розміром 1x1,5 м, чи іншим, зі збереженням пропорцій) може вживатися всіма державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями чи окремими громадянами. Відповідно до чинного законодавства, за використання символів району у комерційних цілях (з дозволу райради) здійснюються відрахування з прибутку у місцевий бюджет.

Андрій Гречило, голова УГТ, ст. науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського Національної академії наук України, член Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України