Загадкові контури Королівського Холма

100c9dca03642d3643dbd8ed1039a858 XLНа телебаченні та у пресі витають чутки про дивовижні розкопки у Холмі на теперішніх польських теренах, де ніби-то похований король Данило, останки якого мають перевезти до Львова. Що ж насправді там відбувається? Про це довідуємося, як мовиться, із перших уст: у безпосереднього учасника подій – наукового консультанта польсько-української експедиції, професора, доктора історичних наук миколаївчанина Леонтія Войтовича. Він недавно повернувся з Холму, провівши там усе літо.

vojtПрацював конструктором, провідним конструктором та завідуючим сектором у Берегівському філіалі Всесоюзного ін-ту ремонту та експлуатації машинно-тракторного парку, головним механіком та головним інженером Берегівського меблевого комбінату, заступником і першим заступником голови Миколаївської районної державної адміністрації Львівської обл. (з 1994 р.), заступником голови Миколаївської районної ради (з 2002 р.).
Доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, професор кафедри давньої історії України і допоміжних історичних дисциплін Львівського національного університету ім. І.Франка, лауреат премії ім. М.Грушевського НАН України.
Дослідженнями з історії почав займатися на початку 1980-х років під керівництвом академіка НАН України Я.Ісаєвича. Основні напрямки наукових досліджень: генеалогія правлячих династій, княжа доба, слов’янський етногенез. Автор понад 200 друк. праць, зокрема шести монографій, відповідальний редактор одинадцяти збірників та книг, відповідальний секретар редколегії другого тому “Історії української культури” (ХІІІ – перша половина XVII ст.).
Оcновні праці: Генеалогія династії Рюриковичів. – Київ, 1990. – 227 с.; Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. – Київ, 1992. – 199 с.; Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ- XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 1996. – 256 с. + 50 табл.; Князівські династiї Схiдної Європи (кiнець IХ – початок XVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження. – Львiв, 2000. – 649 с.; Князiвства карпатських хорватiв // Етногенез та рання iсторiя слов'ян: новi науковi концепцiї на зламi тисячолiть. – Львiв, 2001. - С.195-210; „Роман Мстиславич i утворення Галицько-Волинського князівства” та „Юрій Львович та його політика” // Галичина i Волинь в добу середньовiччя. До 800-рiччя з дня народження Данила Галицького / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. Iсторичнi та культурологiчнi студiї. - Вип.3. – Львiв, 2001; „Військо і військова організація”, „Міста та міська обрядовість” та „Торгівля і торговельні шляхи” // Історія української культури (ХІІІ – перша половина XVII ст.). – Т. 2. – Київ, 2001; Доба удільних князівств // Історія України / Авт. кол. під кер.Ю.Зайцева – Вид.3. - Львів, 2002