3 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про оренду державного та комунального майна», який введено в дію з 1 лютого 2020 року. Відповідно розроблено новий Порядок передачі державного і комунального майна в оренду. Закон запроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного і комунального майна, яка повинна стати більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

З 1 жовтня 2020 року вся інформація про потенційне майно буде розміщена на єдиній загальнонаціональній онлайн-платформі ProZorro.Продажі. Органи місцевого самоврядування, будь-хто з колишніх орендодавців комунального чи державного майна не зможуть бачити, хто із потенційних орендарів має інтерес до оренди того або іншого приміщення, втратять право отримувати заяви від потенційних орендарів і не знатимуть, хто стане переможцем електронного аукціону аж до моменту автоматичного оприлюднення торговою системою електронного протоколу результатів аукціону.

Уповноважені органи управління майном, балансоутримувачі за новими правилами приймають рішення про намір передачі майна в оренду та про включення потенційного об'єкта оренди за ініціативою балансоутримувачів або за заявами потенційних орендарів до одного із Переліків (законодавством передбачено два Переліки - "Перелік першого типу" - перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, "Перелік другого типу" - перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (ст. 15 цього Закону), вносять інформацію про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи.

Визначення стартової орендної плати для будь-яких об'єктів оренди, що передаються в оренду на аукціонах, розраховується на підставі залишкової балансової вартості майна, яка повинна становити не менше 10% його первісної вартості. Ринкову вартість майна визначить баланс попиту на це майно з боку потенційних орендарів. У разі відсутності балансової вартості, коли залишкова вартість дорівнює нулю, або менша 10% від його первісної балансової вартості здійснюється ринкова оцінка майна. При цьому передавати майно в позичку або безоплатне користування законом заборонено. Як і раніше, Закон про оренду визначає перелік "пільговиків", які мають право на оренду майна без проведення аукціону (ст. 15 Закону України), який мало чим відрізняється від попереднього. Органи місцевого самоврядування, державної влади, установи, підприємства, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджетів, мають право орендувати майно без аукціону. Порядок проведення аукціону визначає ст.13 Закону про оренду.

Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким не забороненим законодавством цільовим призначенням на власний розсуд, крім майна освітнього, медичного, соціально-культурного або спортивного призначення і майна, у якому розміщені державні установи.

Мінімальний строк оренди державного або комунального майна складатиме 5 років, і при цьому якщо договір оренди строком на 5 років або менше укладено за наслідками проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, такий договір не підлягатиме нотаріальному посвідченню.

Закон набрав чинності 27.12.2019 року та введений в дію з 1 лютого 2020 року, крім положень в частині роботи електронної торгової системи, які стосуються внесення (включення) та опублікування інформації в електронну торгову систему, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, опублікування Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, які вводяться в дію з 1 жовтня 2020 року, здійснюються на офіційних вебсайтах.

Орендарі, які мають право на отримання майна без аукціону за новим Законом, а також орендарі, які надають соціально важливі послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінету Міністрів України, зможуть продовжувати договори оренди державного та комунального майна без проведення аукціону.

Відповідно до вимог нового Закону, чинні орендарі матимуть переважне право продовжити свої договори за умови, що вони візьмуть участь в аукціоні і запропонують ту саму суму, яку пропонуватиме за оренду майна інший потенційний орендар. Інший потенційний орендар, який запропонував більше, ніж може сплатити чинний орендар, повинен, до моменту укладання нового договору оренди, компенсувати чинному орендарю вартість невід'ємних поліпшень, які той зробив на об'єкті оренди.

Більш детально правила передачі майна в оренду за новим Законом викладені в Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна".

заява

зразок 1

зразок 2

зразок 3

зразок 4

Перелік документів II типу

Інформація для орендарів

27.12.2019р. набрав чинності Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-ІХ, введення в дію якого відбулось 01.02.2020р. та передача майна в оренду здійснюється у чіткій відповідності до вимог цього Закону.

Відповідно до ч. 1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-ІХ подання заяв на оренду в ЕТС здійснюватиметься з 1 жовтня 2020 року.

Подання заяв на оренду здійснюється в паперовій або в електронній формі (без використання ЕТС) до 1 жовтня 2020 року.

Щодо змін терміну повідомлення про припинення дії договору оренди

     Керуючись ч. 3 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ(далі-Закон) та пунктами 135 та 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, в частині продовження договорів оренди, Миколаївська районна рада повідомляє:

     Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону (без проведення аукціона), звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений  Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.