Про районний бюджет
Миколаївського району на 2018 рік

УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVІІ позачергова сесія VІІ демократичного скликання
РІШЕННЯ № 242
від 21 грудня 2017 року


Про районний бюджет
Миколаївського району на 2018 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 535815,22 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету –533421,62 тис.грн., доходи  спеціального фонду бюджету –2393.6тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету в сумі 535815,22тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету –  532786,72тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету – 3028.5тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 634.9 тис. грн.,  згідно з додатком 3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду районного бюджету на 2018 рік у сумі 634.9тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із  загального  фонду  до бюджету розвитку  спеціального фонду  - 634.9 тис.грн.,  дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у сумі 634.9тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 1500,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік видатків  (об’єктів), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку,  згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі 300,0 тис.гривень.
7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
8. Затвердити перелік районних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2018 році в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації одержувачем:
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Установити, що у 2018 році:
10.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є в комунальній власності Миколаївської районної ради, після сплати податку на додану вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі. За оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями.
10.2. Комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Миколаївського району сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10 жовтня 2006 року № 41, за ставкою 25 відсотків.
           10.3. Дитяча дошкільна установа Київецької сільської ради «Золотий півник», палац культури та дитячі дошкільні установи «Теремок» та «Журавлик»  Миколаївської міської ради утримуються з сільських та міського бюджетів за рахунок субвенції наданої з районного бюджету, визначену формулою, згідно з додатком 4 до цього рішення.
   11. У процесі виконання районного бюджету  в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою постійної комісії з питань  економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.
Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм, переліку об'єктів, визначених програмою соціально-економічного розвитку за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головами постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва  та відповідної профільної комісії.
12. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.
13. Уповноважити голову районної ради та/або  його заступника підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень начальника фінансового управління райдержадміністрації, головного розпорядника коштів районного бюджету та голови постійної профільної комісії районної ради.
14. В зв’язку з переходом на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом новоствореної об’єднаної територіальної громади Розвадівської сільської ради  та  з метою забезпечення отримання доходів  за послуги надані установами  районного бюджету, укласти угоди на міжбюджетні трансферти  щодо передачі коштів до районного бюджету з бюджету Розвадівської та Тростянецької сільських рад на утримання працівників територіального центру  соціального  обслуговування, школи естетичного виховання дітей, будинку дитячої та юнацької творчості, спортивної школи, центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центру соціальних служб сімї, молоді та спорту, дитячих дошкільних  установ, програм соціального захисту населення.
15. Миколаївській районній державній адміністрації:
15.1. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
15.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.
15.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету.
           15.4. Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.
15.5. Враховуючи рішення районної ради від 28.11.2017 № 224 «Про передачу бюджетних установ спільної власності територіальних громад Миколаївського району у власність Розвадівської об’єднаної територіальної громади», провести оптимізацію чисельності працівників у зв’язку з передачею  установ, майна, споруд та штатних одиниць на утримання з бюджету Розвадівської сільської ради.
15.6. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету першочергово потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
               16.  Надати дозвіл районній державній  адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, здійснювати  розподіл іншої дотації  між місцевими  бюджетами району.
            17.  У разі зміни або встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами  обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2018 рік, надати право районній державній адміністрації  розподіляти  та  перерозподіляти  їх   між  головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.
18. Установити, що у 2018 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка  призначається згідно Порядку, затвердженого районною радою.
Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2018 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району.
            Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам Миколаївського району проводиться у 2018 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.
Адресні допомоги надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.
19. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2018 рік.
20. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.
21. Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
            22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак) та заступника голови районної ради Є. Дзюбайла.


Голова районної ради                                                  Тарас Зубрицький

додаток1

додаток2

додаток3

додаток4

додаток5

додаток6

додаток7