Про сільський бюджет
Колодрубівської сільської ради на 2019 рік

УКРАЇНА

КОЛОДРУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 сесія VІІ демократичного скликання

РІШЕННЯ№ 428

від 14 грудня 2018 року

с. Колодруби

Про сільський бюджет
Колодрубівської сільської ради на 2019 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтями 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", Колодрубівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету в сумі 850,0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 850,0 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету в сумі 850,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 705,0 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету –145,0 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 145,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету в сумі 145,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 5,0 тис.грн., що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 180,7 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік: до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- податок на майно;

- єдиний податок;

- плата за надання адміністративних послуг;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у розмірі 100 відсотків;

- державне мито.

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- інші трансферти населенню;

6. Надати право сільському голові вносити зміни до сільського бюджету на суму додатково отриманих дотацій та субвенцій з бюджетів інших рівнів розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

7. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

8.1.   Якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це     доручено.

         8.2. У межах   загального обсягу бюджетних   призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування сільського бюджету за загальним фондом бюджету сільська рада за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл   бюджетних   асигнувань,   затверджених у   розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         8.3. У межах   загального обсягу бюджетних   призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (за загальним фондом бюджету) здійснюється за рішенням сільської ради.

8.4. Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних   призначень за загальним фондом сільського бюджету на:

-оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

9. Установити, що у 2019 році з сільського бюджету окремим категоріям громадян сіл сільської ради надається адресна грошова допомога, яка призначається згідно Порядку затвердженого сільською радою.

Адресні грошові допомоги з сільського бюджету та інші види допомог надаються протягом 2019 року за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до Програми соціального захисту населення .Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам сільської ралди проводиться у 2019 році за рішенням виконкому створеного при сільській раді.

Адресні допомоги надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.                                                        

10. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, дозволити сільській раді враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису сільського бюджету на 2019 рік.

11. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

12. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

         13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської етики, регламенту, законності та бюджету (С.Сидор).

                                                                                                     

  Сільський голова      Я.О.Коваліско

 
         

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5