Про районний бюджет

Миколаївського району на 2019 рік

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХVІІ позачергова сесія VІІ демократичного скликання

РІШЕННЯ № 376

від 18грудня 2018 року

Про районний бюджет

Миколаївського району на 2019 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 492672,9 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету - 491281,8 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету-1391,1 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету в сумі 492672,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - 491028,9 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету –1644,0 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 252,9 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 252,9 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 1500,0 тис.грн., що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету в розмірі 400,0 тис.грн., що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/ згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1770,0 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік: до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102,103, 105 Бюджетного кодексу України , а також такі надходження :

- плата за оренду майнових комплексів, що є у спільній комунальній власності територіальних громад району,   після   сплати   податку   на додану   вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі; за оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями;

- орендна плата за нерухоме майно районних комунальних некомерційних підприємств, на балансі яких перебуває це майно, у розмірі 100 відсотків;

- частина прибутку (доходу),яку сплачують комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Миколаївського району відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10.10. 2006 року №41, за ставкою 25 відсотків.

- виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 ріку частині доходів є надходження, визначені статею 69.1 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право керівнику фінансового управління районної державної адміністрації:

- за погодженням з головою районної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

11.1.    Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це   доручено.   Передача   бюджетних   призначень   у   такому   випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

           11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань,   затверджених у розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

           11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)     здійснюється     районною державною адміністрацією за погодженням з головою районної ради та комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

11.4.    Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним   фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

           12. Надати повноваження районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, здійснювати розподіл іншої додаткової дотації між місцевими бюджетами району.

           13. У разі   зміни   або встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2019 рік, надати право районній державній адміністрації розподіляти та перерозподіляти їх між головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.

14. Затвердити формулу стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Врахувати,що у 2019 році за рахунок субвенції наданої з районного бюджету з місцевих бюджетів утримуються дитяча дошкільна установа Київецької сільської ради «Золотий півник», палац культури та дитячі дошкільні установи «Теремок» та «Журавлик» Миколаївської міської ради.

15. Миколаївській районній державній адміністрації:

15.1. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету за погодженням з головою районної ради спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

15.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету.

           15.4. Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м. Миколаєві.

15.5. Подати голові районної ради на затвердження до 20 січня 2019 року напрямки використання коштів на реалізацію районних програм.

15.6. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Установити, що у 2019 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка призначається згідно Порядку затвердженого районною радою.

Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2019 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району,Програми соціального захисту громадян,які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення Миколаївського району.

Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам Миколаївського району проводиться у 2019 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.

Адресні допомоги надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.

17. З метою отримання мешканцями району належних послуг здійснювати у 2019 року спільне утримання бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та надають відповідні послуги жителям громад, шляхом передачі трансфертів до районного бюджету з бюджетів Тростянецької та Розвадівської ОТГ.                                                        

18. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2019 рік.

19. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

           21. Розпорядникам коштів районного бюджету після освоєння коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг надавати районній раді звіт про їх цільове використання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів (накладні, акти виконаних робіт, тощо).

22. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

           23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

Голова районної ради                                                Тарас Зубрицький

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5

додоток 6