Про сільський бюджет Берездівецької сільської ради

на 2019 рік

                                                

Берездівецька сільська рада

миколаївського району Львівської області

двадцять сьома сесія сьомого демократичного скликання

                                      

Рішення      

«18» грудня 2018 року                              Берездівці                                      № 387

 

 

Про сільський бюджет Берездівецької сільської ради

на 2019 рік

   Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України,Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Берездівецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

                 -  доходи  сільського бюджету у сумі 1145,9 тис грн. в тому числі загального фонду сільського бюджету в сумі 1145,9 тис грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 1145,9 тис. грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у сумі 1145,9 тис гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5,0 тис грн., що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення.

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

         3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм в сумі 204,0 тис грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного Кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

-  акцизний податок з реалізації підакцизних товарів ;

-  податок на майно;

-  єдиний податок;

-  плата за надання адміністративних послуг.

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

-  оплату праці працівників бюджетних установ ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-  поточні трансферти населенню;

         6.     Відповідно до статей 43 та   73   Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

       -позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах   без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Забезпечити головним розпорядником коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

     1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

     2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

   3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

                   здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

                 оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

               4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

8. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Делегувати повноваження сільському голові в міжсесійний період

вносити зміни по доходах і видатках сільського бюджету на 2019 рік при одержанні трансфертів з районного і обласного бюджетів розпорядженням сільського голови з наступним затвердженням внесених змін на сесії сільської ради.

       10.У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису сільського бюджету на 2019 рік.

       11. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

12.   Додатки 1-5 цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

планування бюджету, фінансів, соціального захисту населення, молодіжної політики (Стеців Н.П.)

 

                  Сільський голова                     Д. П. Сапига

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5