Про сільський бюджет Новосілко-Опарської

сільської ради на 2020 рік

Новосілко-Опарська сільська рада

миколаївського району Львівської області

30 сесія 7 скликання

рішення

_   13 грудня_2019 року с. Новосілки-Опарські №  п р о е к т

Про сільський бюджет Новосілко-Опарської

сільської ради на 2020 рік

                  Відповідно до вимог ст..75, 76, 77, 88 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новосілко-Опарська сільська рада

вирішила:

 1. Визначити на 2020 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 892,5 тис. грн.., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 892,5 тис. грн.. згідно з додатком 1 цього рішення;

-видатки сільського бюджету у сумі 892,5 тис. грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 892,5 тис. грн..

-Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 5,0 тис. грн., що становить 0,56 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 40,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: інші дотації, інші субвенції та інші доходи, передбачені чинним законодавством

           5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на :

           - оплату праці працівників бюджетних установ;

           - нарахування на заробітну плату;

           - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

           - трансферти населенню.

                 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
 2. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 3. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 4. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

                   4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання згідно з додатком 5.

 1. У межах загального фонду обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів сільська рада за обґрунтованим поданням розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі класифікації видатків бюджету.
 2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за рішенням сільської ради.
 3. Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

-оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 1. За наявності обґрунтованих обставин надати право розпоряднику коштів в особі сільського голови своїм розпорядженням вносити зміни до розпису сільського бюджету на суму отриманих дотацій з районного бюджету та субвенцій з бюджетів інших рівнів.

Затверджені розпорядження сільського голови підлягають обов’язковому подальшому затвердженню черговою сесією сільської ради.

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської етики, регламенту і законності місцевого бюджету (Концевич О.Я.).

  

Сільський голова:                                                   М.Синенько


                       Пояснювальна записка
              до проекту рішення сільської ради
               «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської       
                        сільської ради на 2020 рік”

      За рахунок коштів Новосілко-Опарського сільського бюджету у 2020р. планується утримувати 1 бюджетну установу - виконком сільської ради,  проводити видатки по КФКВ 6030 “Організація благоустрою населених пунктів”.
        На 2020 рік до бюджету Новосілко-Опарської сільської ради плануються надходження по таких доходах:
акцизний податок;
адміністративні послуги та держмито;
податок на майно;
єдиний податок.

       По КФКВ 0110150 плануються видатки:
на заробітну плату (КЕКВ 2111- 660200 грн.)
нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120 - 154500 грн.
придбання матеріалів (КЕКВ 2210 - 9000 грн )
оплата послуг, крім комунальних  (КЕКВ 2240-9000 грн.)
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270-19700 грн.)
інші видатки (КЕКВ 2800-100грн).
Фондом заробітної плати та енергоносіями забезпечені.
 

    Плануються видатки по КФКВ 0116030 “Організація благоустрою населених пунктів” по КЕКВ 2210 на придбання лампочок для вуличного освітлення та КЕКВ 2273 на проведення розрахунків за вуличне освітлення в селах Новосілки-Опарські, Мала Горожанна, Сайків в сумі 30000 грн.

Сільський голова:                                               М.М.Синенько

Бухгалтер:                                                           О.Я.Маланчук

                                                                                            Додаток №2

                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                            «Про сільський бюджет

                                                                                           Новосілко-Опарської сільської ради на 2020 рік»

       Джерела фінансування сільського бюджету на 2020 рік

                                                                                           (грн..)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього В т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування        
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        
208100 На початок періоду 5000,00 5000,00    
208200 На кінець періоду 5000,00 5000,00    
600000 Фінансування за активними операціями        
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів        
602100 На початок періоду 5000,00 5000,00    
602200 На кінець періоду 5000,00 5000,00    

Сільський голова:                                        М.Синенько

                                                                                                                                                                                           Додаток 4

                                                                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                                                                                                «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської

                                                                                                                                                                сільської ради на 2020 рік»

                    Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році

                                                                                                                                                                                (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою та тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в тому числі бюджету розвитку
0100000     Новосілко-Опарська сільська рада            
0110000     Новосілко-Опарська сільська рада            
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Бюджетна програма розвитку ЖКГ та благоустрою населених пунктів Новосілко-Опарської сільської ради на період 2016-2023 років «Затишок» Рішення від 01.03.2016р. №40 40000,00 40000,00    
      ВСЬОГО     40000,00 40000,00    

        Сільський голова                                                                                 М.Синенько\

c. Новосілко-Опарська   Додаток 1    
      до рішення сільської ради ради  
      "Про сільський бюджет на 2020 рік"
           
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   892300,00 892300,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1300,00 1300,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1300,00 1300,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  1300,00 1300,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   24000,00 24000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  24000,00 24000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  867000,00 867000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  189000,00 189000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  10000,00 10000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  10000,00 10000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  15500,00 15500,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  72300,00 72300,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  33900,00 33900,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  47300,00 47300,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   678000,00 678000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  91200,00 91200,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  484000,00 484000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  102800,00 102800,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   200,00 200,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  200,00 200,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   200,00 200,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   200,00 200,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 892500,00 892500,00 0,00 0,00
X Разом доходів 892500,00 892500,00 0,00 0,00
           
           
  сільський голова     М.Синенько  
c. Новосілко-Опарська                     Додаток 3      
                        до рішення сільської ради ради  
                        "Про сільський бюджет на 2020 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Новосілко-Опарська сільська рада 892500,00 892500,00 660200,00 49700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892500,00
0110000     Новосілко-Опарська сільська рада 892500,00 892500,00 660200,00 49700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892500,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 852500,00 852500,00 660200,00 19700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852500,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 40000,00 40000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
X X X Усього 892500,00 892500,00 660200,00 49700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892500,00
                               
                               
  сільський голова           М.Синенько