Про сільський бюджет

Станківецької сільської ради на 2020 рік

СТАНКІВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29 листопада 2019року                                       Станківці                                                         №19

Про схвалення проекту рішення Станківецької

сільської ради "Про сільській бюджет

Станківецької сільської ради на 2020 рік"

       З метою формування бюджету Станківецької сільської ради на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки, відповідно до ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Станківецької сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проект рішення Станківецької сільської ради «Про сільській бюджет Станківецької сільської ради на 2020 рік згідно з додатками та пояснювальною запискою.

2.Подати на розгляд сесії сільської ради проект рішення "Про сільській бюджет Станківецької сільської ради на 2020 рік"

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                      Тарас ШАРАН

Пояснювальна записка

до проекту рішення

«Про сільський бюджет Станківецької сільської ради на 2019 рік»

 

 

   Прогноз доходів місцевого бюджету сільської ради на 2020 рік

Формування доходів бюджету Станківецької сільської ради здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2019 року.

Обрахунок прогнозного обсягу доходів бюджету Станківецької сільської ради на 2020 рік здійснено на підставі прогнозних розрахунків сільською радою.

По видатковій частині загального фонду   бюджету

Загальні підходи до формування видатків

сільського бюджету на 2020 рік

 

З метою збалансування бюджету, виходячи з обмежених можливостей дохідної частини сільського бюджету, видаткова частина проекту бюджету спрямована на вкрай необхідні потреби, враховуючи режим економії у проведенні видатків, ефективного та раціонального використання коштів.

 

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, проект сільського бюджету Станківецької сільської ради на 2020 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Видатки в розрізі бюджетних програм бюджету

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0110150)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено 417,0 тис. грн.,. Численність працівників4,5 штатні одиниці.

Бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

Фонд заробітної плати працівникам на 2020 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн.; встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.

   КЕКВ-2111   всього планується видатків по даному КЕКВ 308,3 тис. грн.

КЕКВ-2120   Плануються видатки в сумі 68,0 тис. грн.. –нарахування на заробітну плату 22%

               В повному обсязі заробітною платою до кінця року не забезпечені . Фонду заробітної плати вистачить орієнтовно на 7 місяців. Існує додаткова потреба в коштах на оплату праці працівникам установи (розрахунок по заробітній платі додається)

КЕКВ-2210   Плануються видатки в сумі 7,6 тис. грн. Канц госп товари

КЕКВ-2240   Плануються видатки в 5,8тис. грн. Оплата телефонного зв’язку., Інтернету, заправка картріджа ,тощо

   КЕКВ-2250   Плануються видатки в сумі 5,8 тис. грн.   відрядження( проїзні )

 КЕКВ-2270 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2019 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2020 році за обрахунками МФУ Видатки на оплату енергоносіїв заплановано у сумі 22,1 тис. грн.

   КЕКВ 2273-21,6 тис. грн. плата за електроенергію

   КЕКВ 2275-0,5 тис грн. плата вивіз сміття.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0113242)

КЕКВ-2730   У показниках на 2020 рік на забезпечення функціонування «Програми соціального захисту населення на 2019-2020 роки»( затвердженою рішенням сесії ради від 19.12.2018 №7263) плануються видатки в обсязі 14,0 тис. грн. (допомога на поховання та матеріальну допомогу на лікування , Допомога учасникам АТО).

 

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

У 2020 році на благоустрій сіл, селища за рахунок загального фонду бюджету передбачено 36,0 тис.грн..

В загальному фонді місцевого бюджету на реалізацію «Програма благоустрою території населених пунктів Станківецької сільської ради на 2019-2020 роки.»( затвердженої рішенням сесії ради від 19.12.2018р №263), в тому числі:

КЕКВ 2240 Впорядкування стихійних сміттєзвалищ. поточний ремонт вуличного освітлення -3,00 тис..;заміна лампочок 3,0 тис. грн..

КЕКВ 2273- оплату електроенергії – 30,0 тис.грн (Вуличне освітлення)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (0117462)

             Відповідно до «Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Станківецької сільської ради на 2019-2020 роки» .»( затвердженої рішенням сесії ради від 19.12.2018р №263). Плануються видатки в сумі 3,00тис. грн. КЕКВ-2240 Заплановано видатки на поточний ремонт доріг.

Сільський голова                                                                     Т. Шаран

Головний бухгалтер                                                                 Н. Кокотко

с. Станкiвцi     Додаток 1    
4623087400     до рішення ____________ ради  
      "Про _____________ бюджет на 2020 рік"
           
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   468000,00 468000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   10000,00 10000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  10000,00 10000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  458000,00 458000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  208000,00 208000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  15000,00 15000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  10000,00 10000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  130000,00 130000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  10000,00 10000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  27000,00 27000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  16000,00 16000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   250000,00 250000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  190000,00 190000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  60000,00 60000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2000,00 2000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2000,00 2000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2000,00 2000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2000,00 2000,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 470000,00 470000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 470000,00 470000,00 0,00 0,00
           
           
  Сільський голова     Т. Шаран  
Миколаївський р-н   Додаток №2
до рішення Станківецької сільської ради   19.12.2018 № 262
"Про сільській бюджет Станківецької сільської ради на 2019 рік"
     
     
     
Фінансування бюджетуСтанківецької сільської на 2020 рік    
          (грн.)    
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Всього в т.ч. бюджет розвитку    
   
1 2 3 4 5 6    
Фінансування за типом кредитора    
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00    
208100 На початок періоду 5000,00 5000,00 0,00 0,00    
208200 На кінець періоду 5000,00 5000,00 0,00 0,00    
Х Загальне фінансування   0,00 0,00 0,00    
Фінансування за типом боргового зобов"язання    
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00    
602100 На початок періоду 5000,00 5000,00 0,00 0,00    
602200 На кінець періоду 5000,00 5000,00 0,00 0,00    
Х Загальне фінансування   0,00 0,00 0,00    
               
  Сільський голова     Т.П. Шаран      
с. Станкiвцi                       Додаток 3      
47                       до рішення ____________ ради    
                        "Про _____________ бюджет на 2020 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Станківецька сільська рада 470000,00 470000,00 308300,00 52100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470000,00
0110000     Станківецька сільська рада 470000,00 470000,00 308300,00 52100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 417000,00 417000,00 308300,00 22100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 14000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 36000,00 36000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00
X X X Усього 470000,00 470000,00 308300,00 52100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470000,00
                               
                               
  Сільський голова           Т. Шаран              
с. Станкiвцi         Додаток №4
до рішення Станківецької сільської ради   ----------- № --------------
"Про сільській бюджет Станківецької сільської ради на 2020 рік"
     
4623087400                        
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
                  (грн)      
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд      
усього в тому числі бюджету розвитку      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
0100000     Станківецька сільська рада     53000,00 53000,00          
0110000     Станківецька сільська рада     53000,00 53000,00          
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Соціальний захист населення             на 2019-2020 р. рішення №263 від 19.12.2018 р. 14000,00 14000,00          
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою території населених пунктів Станківецької
сільської ради на 2019-2020 роки.
рішення №263 від 19.12.2018 р. 36000,00 36000,00          
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Станківецької сільської ради на 2019-2020 роки рішення № 263 від 19.12.2018 р. 3000,00 3000,00          
X X X Усього     53000,00 53000,00          
                         
                         
  Сільський голова           Т. Шаран        
с. Станкiвцi
4623087400
Додато№5    
до рішення Станківецької сільської ради від ------- №------
"Про сільський бюджет Станківецької сільської ради на 2019 рік"

ЛІМІТИ СПОЖИВАННЯ

 

Енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі установ

Станківецької сільської ради на 2020 році

Головні розпорядникі

коштів бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всьго

Код

2273

Код

2274

Код

2273

Код

2274

Код

2273

Код

2274

К-сть

Квт.год.

Сума

Тис.грн.

К-сть

м³.

Сума

Тис.грн.

К-сть

Квт.год.

Сума

Тис.грн.

К-сть

м³.

Сума

Тис.грн.

К-сть

Квт.год.

Сума

Тис.грн.

К-сть

м³.

Сума

Тис.грн.

Сільська рада 7000 23,0             7000 23,0    

Вуличне освітлення с.Станківці,

с.Тужанівці

7000 21,0             7000 21,0    

Вуличне освітлення

с. Підгірці

3000 9,0             3000 9,0    
Разом 17000 53,0             10000 53,0    

Сільський голова                                                Т. Шаран