Про районний бюджет Миколаївського району на 2020 рік

Керуючись   Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні»", Миколаївська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 237183,906 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 235691,086 тис.грн., доходи спеціального фонду  районного бюджету – 1492,820 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету в сумі 237183,906 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 231195,506 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 5988,400 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 1500,000 тис.грн., що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету в розмірі 400,000 тис.грн., що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного  бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/ згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3409,975 тис.грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік: до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102,103, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 69.1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження :

- плата за оренду майнових комплексів, що є у спільній комунальній власності територіальних громад району,   після   сплати   податку   на  додану   вартість  зараховується  до районного бюджету в повному обсязі; за оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями;

- частина прибутку (доходу), яку сплачують комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Миколаївського району  відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10.10. 2006 року №41, за ставкою 25 відсотків;

- виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 69.1 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право керівнику фінансового управління районної державної адміністрації:

- здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду,  відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

10.1. Якщо після прийняття рішення про  районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це   доручено.   Передача   бюджетних   призначень   у   такому   випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з  комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          10.2. У межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних  асигнувань,   затверджених  у  розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

          10.3. У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету)     здійснюється     районною державною адміністрацією за погодженням з головою районної ради та комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

10.4. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення  бюджетних  призначень за загальним  та  спеціальним   фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших  видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

          11. Надати повноваження районній державній  адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, здійснювати розподіл іншої дотації в сумі 2841,700 тис.грн. між місцевими  бюджетами району.

          12.  У разі   зміни   або встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2020 рік, надати право районній державній адміністрації  розподіляти  та  перерозподіляти  їх  між  головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.

13. Затвердити формулу стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів  згідно з додатком 4 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Врахувати, що у 2020 році за рахунок субвенції наданої з районного бюджету з місцевих бюджетів утримуються дитяча дошкільна установа Київецької сільської ради «Золотий півник», Дроговижської сільської ради «Сонечко», палац культури та дитячі дошкільні установи «Теремок» та «Журавлик»  Миколаївської міської ради.

14. Миколаївській районній державній адміністрації:

14.1. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету.

           14.4. Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.

14.5. Подати голові районної ради на затвердження до 20 січня 2020 року напрямки використання коштів на реалізацію районних програм.

14.6. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

14.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.8. З метою отримання мешканцями району належних послуг здійснювати у 2020 року  спільне утримання бюджетних установ, які  фінансуються з районного бюджету та надають відповідні послуги жителям громад, шляхом передачі трансфертів до  районного бюджету з бюджетів Тростянецької та Розвадівської об»єднаних територіальних громад. 

                                                      

15. Установити, що у 2020 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка  призначається згідно Порядку затвердженого районною радою.

Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2020 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району, Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення  Миколаївського району.

          Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги  громадянам Миколаївського району проводиться у 2020 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.

Адресні допомоги  надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.

16. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

18. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Оприлюднити  дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

          20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л.Сорочак).

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради «Про районний бюджет

Миколаївського району на 2020 рік»

 

         Дохідна частина районного бюджету на 2020 рік сформована з врахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, основних завдань бюджетної політики та змін внесених до бюджетного та податкового законодавства, що спрямовані на забезпечення :

-         стабілізації державних фінансів;

-         скорочення кількості податків і зборів та спрощення їх адміністрування.

Доходи загального фонду районного бюджету сформовано з врахуванням змін внесених в ст. 64 Бюджетного кодексу України складаються з надходження податку на доходи фізичних осіб,  рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, плати за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, орендної плати за водні обєкти, що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами. Загальний обсяг доходів районного бюджету  становить 237183,9 тис.гривень.

В 2020 році в районний бюджет надходження податку на доходи фізичних осіб будуть становити 60 відсотків або 77300,0 тис.грн. (план у 2019 році - 68536,4 тис.грн.). Збільшення надходжень порівняно з 2019 роком пояснюється тим, що у 2020  році зростає розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду та розмір мінімальної заробітної плати. Надходженню податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати.

Базова дотація яка одержується з державного бюджету в 2020 році становить 35908,5 тис.грн., освітня субвенція з державного бюджету – 95487,8 тис.грн., медична субвенція з державного бюджету – 8090,7 тис.грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освііти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 9313,7 тис.грн., медична субвенція з бюджету Тростянецької та Розвадівської об”єднаних територіальних громад – 2901,4 тис.грн., субвенція з державного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції на придбання інсуліну – 203,0 тис.грн. Всього доходів загального фонду районного бюджету з врахуванням   субвенцій та дотацій становить – 235691,1 тис.гривень.

Доходи спеціального фонду районного бюджету сформовано з власних надходжень бюджетних установ в сумі  1492,8 тис.гривень. 

Районний бюджет на 2020 рік пропонується затвердити  по видатках  в загальній сумі 237183,9 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду районного бюджету – 231195,5 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 5998,4 тис.гривень. Кошти, передані до спеціального фонду на видатки бюджету розвитку становлять 4495,6 тис.грн.

         Із загальної суми видатків 67,7 відсотків або 160678,3 тис.грн. становлять видатки на утримання освітньої галузі, на утримання закладів охорони здоров”я передбачено 24304,4 тис.грн. або 10,2 відсотків від загального обсягу видатків. На утримання закладів культури в районному бюджеті передбачено 10871,0 тис.грн. (4,6 відсотки), на утримання районної ради – 5443,0 тис.грн., територіального центру – 6002,0 тис.грн., центру соціальної служби для сім”ї, дітей та молоді – 1010,0 тис.грн., центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1304,2 тис.грн., на утримання ДЮСШ та заходів із фізичної культури та спорту – 3572,2 тис.гривень.

         Обсяг резервного фонду становить 400,0 тис.грн., що на рівні 2019 року.

        

         Слід зазначити, що бюджетні установи районного бюджету у 2020 році будуть забезпечені асигнуваннями на оплату праці з врахуванням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати, проплату за спожиті енергоносії, послуги зв”язку, продукти харчування та медикаменти при умові, що головними розпорядниками коштів впродовж 2020 року будуть проводитись заходи щодо економії коштів та наповнення дохідної частини районного бюджету.

         Для інших місцевих бюджетів у районному бюджеті передбачена інша субвенція в сумі 17627,3 тис.грн., яка надається для утримання з міського бюджету дошкільних установ та палацу культури – 14170,5 тис.грн., дошкільної установи з бюджету Київецької сільської ради – 2084,0 тис.грн., з бюджету Дроговижської сільської ради – 1072,8 тис.грн., за пролікованих хворих в установах м.Н.-Розділ – 200,0 тис.грн. і установах м.Львова – 100,0 тис.грн. та інша дотація в сумі 2841,7 тис.грн., яка буде розподілятись впродовж року за необхідності розпорядженням голови районної державної адміністрації.

         Начальник                                                       З.М.Москалюк

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5

додаток 6

        

Про районний бюджет Миколаївського району
на 20
20 рік

Керуючись   Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні»", Миколаївська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 237183,906 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 235691,086 тис.грн., доходи спеціального фонду  районного бюджету – 1492,820 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету в сумі 237183,906 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 231195,506 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 5988,400 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 1500,000 тис.грн., що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету в розмірі 400,000 тис.грн., що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного  бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/ згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3409,975 тис.грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік: до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102,103, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 69.1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження :

- плата за оренду майнових комплексів, що є у спільній комунальній власності територіальних громад району,   після   сплати   податку   на  додану   вартість  зараховується  до районного бюджету в повному обсязі; за оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями;

- частина прибутку (доходу), яку сплачують комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Миколаївського району  відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10.10. 2006 року №41, за ставкою 25 відсотків;

- виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 69.1 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право керівнику фінансового управління районної державної адміністрації:

- здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду,  відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

10.1. Якщо після прийняття рішення про  районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це   доручено.   Передача   бюджетних   призначень   у   такому   випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з  комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          10.2. У межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету  фінансове управління за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних  асигнувань,   затверджених  у  розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

          10.3. У  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету)     здійснюється     районною державною адміністрацією за погодженням з головою районної ради та комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

10.4. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення  бюджетних  призначень за загальним  та  спеціальним   фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших  видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

          11. Надати повноваження районній державній  адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, здійснювати розподіл іншої дотації в сумі 2841,700 тис.грн. між місцевими  бюджетами району.

          12.  У разі   зміни   або встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2020 рік, надати право районній державній адміністрації  розподіляти  та  перерозподіляти  їх  між  головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.

13. Затвердити формулу стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів  згідно з додатком 4 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Врахувати, що у 2020 році за рахунок субвенції наданої з районного бюджету з місцевих бюджетів утримуються дитяча дошкільна установа Київецької сільської ради «Золотий півник», Дроговижської сільської ради «Сонечко», палац культури та дитячі дошкільні установи «Теремок» та «Журавлик»  Миколаївської міської ради.

14. Миколаївській районній державній адміністрації:

14.1. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету.

           14.4. Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.

14.5. Подати голові районної ради на затвердження до 20 січня 2020 року напрямки використання коштів на реалізацію районних програм.

14.6. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

14.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.8. З метою отримання мешканцями району належних послуг здійснювати у 2020 року  спільне утримання бюджетних установ, які  фінансуються з районного бюджету та надають відповідні послуги жителям громад, шляхом передачі трансфертів до  районного бюджету з бюджетів Тростянецької та Розвадівської об»єднаних територіальних громад. 

                                                      

15. Установити, що у 2020 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка  призначається згідно Порядку затвердженого районною радою.

Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2020 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району, Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення  Миколаївського району.

          Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги  громадянам Миколаївського району проводиться у 2020 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.

Адресні допомоги  надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.

16. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

18. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Оприлюднити  дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

          20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л.Сорочак).

                                                                                                     

 

Голова районної ради        Т.Б.Зубрицький