Підсумки виконання бюджету Миколаївського району за 2015 рік

В 2015 році в місцеві бюджети району згідно планових показників прогнозувалось отримати 61839,8 тис.грн., уточнено план місцевими радами – 61365,3 тис.грн., фактично надійшло 72003,1 тис.грн., що становить 117,3 % до уточненого плану і 116,4 % до розрахункових показників Міністерства фінансів України), або в бюджет додатково надійшло 10637,8 тис.грн. доходів до уточненого плану і 10163,3 тис.грн. до розрахункових показників Міністерства фінансів України.


Уточнений план спеціального фонду на 2015 рік (без врахування трансфертів) склав 3587,3 тис.грн., у тому числі до бюджету розвитку 769,1 тис.грн. Фактично надійшло 4303,3 тис. грн., що становить 119,9 % до уточненого плану спеціального фонду та 139,9 % до розрахункових показників МФУ (план МФУ 3076,5 тис.грн.). В місцеві бюджети додатково надійшло 1226,8 тис.грн. до доведених розрахункових показників. До бюджету розвитку надійшло 1119,8 тис.грн., що на 350,7 тис.грн. більше планових показників.
Із всіх видів надходжень загального фонду не виконано план лише по екологічному податку – 45,2 % (план 227,4 тис.грн., факт 102,0 тис.грн., менше надійшло на 125,4 тис.грн.).
По спеціальному фонду план виконано по всіх видах доходів.

Видаткова частина бюджету району за 2015 рік по загальному фонду виконана на 97,0 відсотки до уточненого плану (уточнений план 342670,5 тис.грн., виконано 332501,5 тис.грн.), що більше проти 2014 року на 79646,8 тис.грн. і по спеціальному фонду - на 87,7 відсотки до уточнених показників (уточнений план – 61711,3 тис.грн., фактично виконано – 54101,8 тис.грн.), що більше на 23267,8 тис.грн. у порівнянні із 2014 роком.
По всіх бюджетних установах району забезпечено виплату заробітної плати за другу половину грудня 2015 року, повністю проведено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші захищені статті витрат.

На утримання органів місцевого самоврядування у 2015 році спрямовано 13435,7 тис.грн., що становить 92,6 відсотки до уточнених показників і у порівнянні із 2014 роком більше на 2615,9 тис.грн., при цьому зекономлено кошти, передбачені на придбання предметів постачання і матеріалів та оплату послуг в загальній сумі 664,8 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії – 313,4 тис.грн. та 356,8 тис.грн. - на заробітну плату з нарахуваннями. Станом на 01.01.2016 року штатна чисельність органів місцевого самоврядування району становить 161 одиницю, на кінець року вакантні 6,5 посад (3,5 посади землевпорядників, 1,0 посада прибиральника службових приміщень, 1,0 посада заступника міського голови та 1,0 посада секретаря).
Кошти на утримання установ освіти району у 2015 році по загальному фонду освоєні в загальній сумі 92797,2 тис.грн., що становить 95,2 відсотки до уточнених призначень та на 17004,9 тис.грн. більше, ніж у 2014 році. В цілому по установах освіти зекономлено кошти на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 978,4 тис.грн. у зв”язку з тим, що мали місце вакантні посади та невикористані заплановані кошти на індексацію. Через теплі погодні умови у 2015 році не використано кошти для оплати енергоносіїв і комунальних послуг в сумі 2058,5 тис.грн., зокрема, по КЕКВ 2273 ”Оплата електроенергії” зекономлено 234,1 тис.грн., по цій же причині зекономлено 1614,3 тис.грн. по КЕКВ 2274 ”Оплата природного газу”. На протязі 2015 року мережа та штати установ освіти району зазнали суттєвих змін у порівнянні із 2014 роком. Зокрема, по КФКВ 070101 рішенням районної ради від 13.01.2015 року №479 в січні ліквідовано 3 дошкільні установи на 4 дошкільні групи з короткотривалим перебуванням дітей в ДНЗ с.Пісочна, с.Рудники та с.Київець та приєднано до Черницької, Рудниківської та Київецької ЗОШ, дані ЗОШ перейменовано в НВК. Крім того, у міській дошкільній установі „Журавлик” з 01.09.2015 року розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.09.2015 року №368 додатково введено 4 дошкільних групи з кількістю 80 дітей, цим же розпорядженням відновлено діяльність Київецького ДНЗ „Золотий півник” з 07.09.2015 року на 2 дошкільні групи з кількістю 45 дітей. По КФКВ 070201 на кінець 2015 року в районі функціонує згідно мережі на 01.09.2015 року 35 ЗНЗ 410 класів та в них 6438 учнів. з яких 7 НВК 9 груп та 216 дітей дошкільного віку. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.09.2015 року №368 ліквідовано Полянську ЗОШ І ступеня з 01.09.2015 року. З 01.09.2015 року скорочено 3 ГПД і їх загальна кількість становить 7, в яких перебуває 216 учнів, функціонує 10 класів (198 учнів) у виправних колоніях при Київецькій та Розвадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В БДЮТ кількість дітей, залучених до позашкільної освіти становить 750 та працює 15 гуртків або 50 груп, з яких 10 груп (140 дітей) у гуртках раннього розвитку дитини “Малятко“. В районі функціонує дитячий будинок сімейного типу, в якому перебуває 5 прийомних дітей-сиріт. На утримання дитячого будинку сімейного типу використано 226,1 тис.грн. при уточненому плані – 265,1 тис.грн. Також є 1 прийомна сім”я, на вихованні якої є 3 дітей, видатки з утримання якої склали 203,6 тис.грн. при плані 218,0 тис.грн.
На утримання закладів охорони здоров”я у 2015 році використано 40737,1 тис.грн. при уточненому плані 41229,8 тис.грн., що становить 98,8 відсотки до уточнених призначень та на 9103,1 тис.грн. більше проти 2014 року. Через теплі погодні умови у 2015 році зекономлено 197,0 тис.грн. по розрахунках за спожиті енергоносії. На придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів по загальному та спеціальному фондах використано 2064,9 тис.грн., з яких 160,9 тис.грн. – освоєно ФАПами. Фактична середня норма на лікування хворого в день становить 15,72 грн. при середній плановій нормі 16,23 грн, що на 2,93 грн. більше проти минулорічної. Фактична середня норма на харчування хворого в день становить 10,64 грн. при середній плановій нормі 9,60 грн, що на 1,57 грн. більше, ніж у 2014 році. План ліжкоднів виконано у 2015 році на 100,2 відсотки (при плані на рік 88,7 тис. ліжкоднів фактично виконано 88,8 тис. ліжкоднів). На безкоштовні медикаменти використано 624,6 тис.грн. проти 428,2 тис.грн. у 2014 році.
Видатки на соціальний захист населення району у 2015 році проведені на загальну суму 146856.1 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду 146599.0 тис.грн., що становить 99.8 відсотки до уточнених призначень та видатки спеціального фонду – 257.1 тис.грн. або 87.6 відсотки від уточненого плану на рік. Центром соціальної служби для сім”ї, дітей та молоді освоєно кошти в загальній сумі 445656 грн. з них за рахунок субвенцій з сільських рад на утримання фахівців з соціальної роботи 181911,20 грн. Середньорічна чисельність фахівців з соціальної роботи становила 4 чоловіка. На утримання терцентру використано 2606988,43 грн., в тому числі видатків загального фонду 2562171,88 грн., що становить 98 відсотків до уточнених призначень та видатків спеціального фонду 44816,55грн. або 99,9 відсотки від уточненого плану на рік. Для центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів передбачено видатки в сумі 394869 грн., в тому числі грн. по загальному фонду 372970 грн. по спеціальному фонду-21899 грн.
У 2015 році на житлово-комунальне господарство Миколаївського району по загальному фонду планувались видатки в сумі 10609,1 тис.грн., касові видатки склали 9652,1 тис.грн., що становить 91,0 відсотків до плану. По спеціальному фонду бюджету Миколаївського району на житлово-комунальне господарство кошторисні призначення склали 6855,7 тис.грн. касові видатки– 6279,79 тис.грн., що становить 91,6%. На благоустрій міст, сіл, селищ передбачались видатки в сумі 4886,5 грн., касові видатки склали 4499,4 тис.грн., що становить 92,1 % до плану на 2015 рік.
На утримання 54-х установ культури району використано 12713,7 тис.грн., що становить 92,6 відсотки до уточнених призначень, в тому числі по загальному фонду 10842,1 тис. грн., що становить 94,6 відсотки від планових призначень. На утримання бібліотек у 2015 році використано 3326,9 тис.грн., з них на поповнення бібліотечного фонду спрямовано 50 тис.грн., на які придбано 3706 екземплярів. По школі мистецтв за рахунок коштів загального і спеціального фондів утримувалось 60,0 ставок. На виплату винагороди педагогічним працівникам школи за сумлінну працю використано 14,8 тис.грн. або 15,0 % до посадового окладу. На утримання міського музею „Славетних людей” (рішення сесії міської ради від 01.03.2007 року №198 (утримується 1,0 ставка) спрямовано 79,5 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями завідуючій музеєм – 45,7 тис.грн. На проведення заходів використано 132,9 тис.грн. загального фонду.
За рахунок коштів бюджету району у 2015 році надавалась фінансова підтримка районній газеті „Громада” – план 250,0 тис.грн., фактично використано – 250,0 тис.грн. За рахунок коштів Миколаївської міської ради утримується комунальне підприємство редакції міської газети „Міські вісті” – план 133,4 тис.грн., фактично використано 126,0 тис.грн. За рахунок цих коштів утримується 3 ставки, в т.ч. 1,0- редактора, 0,5 – бухгалтера, 0,5 – оператора набору та 1,0 – кореспондента). На підтримку місцевого радіомовлення КФКВ 120100 використано 74,3 тис.грн., за рахунок цих коштів утримується 1,5 посади, в т.ч. 1,0 – редактора та 0,5 – спеціаліста.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у 2015 році використано 911,4 тис.грн., що на 280,6 тис.грн. більше проти минулого року, при цьому вартість 1 людино-дня становить 32,78 грн. при плановій 42,76 грн. В ДЮСШ функціонує 5 секцій, в яких відкрито 37 груп на 314 год. і в них навчається 447 учнів. На утримання та навчально-тренувальну роботу ДЮСШ „Нива”, яка підпорядкована громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості використано 218,0 тис.грн., що на 27,2 тис.грн. більше, ніж у 2014 році, при цьому утримується 5,5 посад, з них 4 посади педагогічного персоналу, 1,0 посади директора школи і 0,5 посади бухгалтера.
За 2015 рік для району з обласного бюджету виділені інші субвенції, в тому числі, на розвиток культури у 2014 році (погашення заборгованості) – 15,0 тис.грн., капітальний ремонт водопроводу від перехрестя вул..Шевченка, вул..Устияновича до перехрестя вул..Лисенка, вул..Устияновича в м.Миколаєві – 75,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення Роздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, капітальний ремонт по заміні дерев”яних віконних та дверних блоків на металопластикові в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 66,177 тис.грн, капітальний ремонт по заміні дерев”яних віконних блоків на металопластикові в Києвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 70,0 тис.грн., капітальний ремонт по заміні дерев”яних віконних блоків на металопластикові в Розвадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 71,234 тис.грн., капітальний ремонт по заміні віконних блоків на металопластикові та утеплення фасаду в Миколаївській гімназії – 67,0 тис.грн., капітальний ремонт каналізаційних мереж в с.Києвець – 502,0 тис.грн., заходи щодо покращення гідрологічного режиму та санітарного стану русла р.Щирок на території Дроговизької сільської ради – 279,3 тис.грн., на проведення заходів з захисту від підтоплення на території с.Підгірці Станківецької сільської ради (погашення заборгованості) – 29,764 тис.грн., встановлення дитячого ігрового майданчику на території Крупської сільської ради – 24,349 тис.грн., продовження будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві – 434,8 тис.грн., придбання шкільного приладдя для дітей з багатодітних сімей – 17,34 тис.грн., навчання навикам плавання дітям з багатодітних сімей – 20,26 тис.грн., на підтримку та розвиток агропромислового комплексу – 103,2 тис.грн., комп”ютеризація бази навчальних закладів – 71,4 тис.грн., придбання навчальних підручників – 11,2 тис.грн., придбання шкільних автобусів – 400,0 тис.грн., на програму розвитку освіти Львівщини – 443,55 тис.грн. (в т.ч. погашення боргу за 2014 рік – 183,11 тис.грн.), відкриття додаткових 4-х груп в ДНЗ „Журавлик” – 318,256 тис.грн., капітальний ремонт дороги по вул..І.Франка – 497,4 тис.грн., для проведення природоохоронних заходів – 40,0 тис.грн., в т.ч. Київецькій сільській раді – 19,8 тис.грн. та Станківецькій сільській раді – 20,0 тис.грн., для розроблення містобудівної документації (генпланів) – 228,4 тис.грн., З державного бюджету виділено кошти на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 2140,6 тис.грн.
Крім того, з районного бюджету бюджетам сіл, селища та міста виділено іншу субвенцію в сумі 7852,0 тис.грн. (погашення заборгованості – 33,6 тис.грн.) та сільські бюджети надали іншу субвенцію в районний бюджет в сумі 3785,2 тис.грн.