Про районний бюджет

Миколаївського району на 2017 рік

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІІ сесія VІІ демократичного скликання

РІШЕННЯ № 127

від 20 грудня 2016 року

Про районний бюджет

Миколаївського району на 2017 рік

 

Відповідно до вимог ст.75, 76, 77, 89, п.18 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України,  проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, керуючись п.17 ч.1 ст.43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 470641,404тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 468745,304 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету - 1896,100тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 470641,404тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 468745,304 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету - 1896,100 тис.гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 468745,304   тис.грн. та спеціальному фонду 1896,100 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1500,000 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

           4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 300,000 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці працівників бюджетних установ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-  забезпечення продуктами харчування;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-  виплата пенсій, допомог та інших виплат населенню;

-  трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 767,3 тис.грн.згідно з додатком №7 до цього рішення.

             9. Установити обсяг повернення бюджетної позички до районного бюджету на 2017 рік у сумі 141,39641 тис.грн.

10. Врахувати, що в складі видатків на утримання установ освіти передбачено кошти в сумі 14,6 тис.грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Врахувати, що в складі видатків на утримання установ передбачені кошти в сумі 4357,804 тис.грн., які будуть отримані з Тростянецької сільської ради Тростянецької об’єднаної територіальної громади у 2017 році відповідно до укладених угод на міжбюджетні трансферти щодо передачі коштів в районний бюджет з бюджету Тростянецької сільської ради Тростянецької об’єднаної територіальної громади на утримання Миколаївської комунальної центральної районної лікарні, територіального центру соціального обслуговування одиноких та престарілих громадян, школи естетичного виховання дітей, спортивної школи, районного будинку дитячої та юнацької творчості, логопедпункту, психолого-медико-педагогічної консультації, центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а саме: податок на доходи фізичних осіб, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, орендна плата за водні об’єкти (їх частини ), що надаються в користування на умовах оренди, районними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, а також, плата за оренду майнових комплексів, що є у спільній комунальній власності територіальних громад району,   після   сплати   податку   на додану   вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі; за оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями; підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10 жовтня 2006 року №41, у розмірі 25 відсотків.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 1 Бюджетного кодексу України, а саме: надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, власні надходження бюджетних установ та субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів.

15.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження визначені ст. 69 Бюджетного Кодексу України.

16. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

16.1.Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача   бюджетних   призначень   у   такому   випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

           16.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий орган за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл   бюджетних асигнувань,   затверджених у розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету за погодженням з головою районної ради.

16.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним   фондами     бюджету)     здійснюється     районною     державною адміністрацією за погодженням з комісією районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

16.4.    Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним   фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами програмної класифікації видатків та кредитування.

           17. У процесі виконання районного бюджету у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головами районної ради та комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

             18. Надати дозвіл районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою комісії з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, здійснювати розподіл іншої додаткової дотації в сумі   1380,000 тис.грн. між місцевими бюджетами району.

           19.Установити, що в 2017 році дитячі дошкільні установи Розвадівської, Київецької сільських рад, Миколаївської міської ради та палац культури м.Миколаєва утримуються з сільських та міського бюджетів за рахунок іншої субвенції наданої з районного бюджету .

           Затвердити формулу розподілу між місцевими бюджетами району іншої субвенції згідно з додатком 4 до цього рішення.

             20. Районній державній адміністрації:

20.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету та подати на затвердження голові районної ради.

20.2. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості   надання   послуг провести заходи з оптимізації видатків бюджетних установ, при необхідності обмежити надання необов'язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, домогтися збільшення власних надходжень установ.

20.3. У місячний термін підготувати та подати на розгляд і затвердження сесії районної ради програми, які не затверджені та кошти на реалізацію яких передбачені в районному бюджеті згідно з додатком №7.

20.4. У   разі   зміни   або   встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2017 рік, надати право районній державній адміністрації розподіляти та перерозподіляти їх   між головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.

20.5.Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.

20.6.    За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету керівнику фінансового управління спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ за погодженням з головою районної ради, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

20.7. Видатки пов’язані з утриманням бюджетних установ здійснювати у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Фінансування інших необхідних видатків проводити лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

21. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету:

21.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги   зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

22.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на оплату праці лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.

22.3. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

22.4.    При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження та асигнування на співфінансування переможців обласних конкурсів мікропроектів.

23. Виконавчим органам місцевих рад:

23.1.    Забезпечити   затвердження   реальних   показників   у   місцевих бюджетах на 2017 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необгрунтованого завищення.

23.2. При затвердженні місцевих бюджетів на 2017 рік та внесенні змін передбачити кошти на:

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці тарозміру мінімальної заробітної плати;

- проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків;

- співфінансування програм і заходів, на виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- заходи з енергозбереження;

-   покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об'єктів соціальної інфраструктури.

23.3. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

24. Установити, що в 2017 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка призначається згідно Порядку затвердженого районною радою.

Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району.

Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам Миколаївського району проводиться у 2017 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.

25. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

25.1. Зменшити кількість рішень органів місцевого самоврядування про звільнення від сплати платежів до місцевих бюджетів.

Планувати у 2017 році видатки на стимулювання працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами   обов'язкових   виплат   із   заробітної плати   працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні   послуги та   енергоносії,   а також   виконання дохідної частини відповідних бюджетів.

25.2. Проводити заходи з енергозбереження з метою скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.

26. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансової інспекції та фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

           27. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (З.Москалюк):

- видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, здійснювати за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перевиконання дохідної частини загального фонду   районного   бюджету   при   відсутності   заборгованості   за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату;

- видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету;

- кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань в управлінні державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів;

            28. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

         29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л.Сорочак).

Голова районної ради                                                               Тарас Зубрицький

додаток1

додаток2

додаток3

додаток4

додаток5

додаток6

додаток7