Паспорт 1

Паспорт 2

Новосілко-Опарська сільська рада

миколаївського району Львівської області

31 сесія 7 скликання

рішення

___21 лютого_2020 року

с. Новосілки-Опарські

    428

13309521000

(код бюджету)

Про внесення змін до показників сільського

бюджету Новосілко-Опарської

сільської ради на 2020 рік

                    Відповідно до вимог статей 75, 76, 77, 88 Бюджетного Кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної ради від 11.02.2020 р., висновком фінансового управління №4-06/75 від 13.02.2020 р. Новосілко-Опарська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.        Внести зміни і доповнення до рішення сесії Новосілко-Опарської сільської ради №394 від 13.12.2019 р. «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської сільської ради на 2020 рік», а саме:

                  У пункті 1

             Збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2020 рік на 283085 грн., у тому числі по загальному фонду на 131000 грн., по спеціальному фонду на 152085 грн..

                  Внести відповідні зміни в дохідну частину сільського бюджету згідно з додатком № 1 до цього рішення.

                 Збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2020 рік на 452735 грн., в тому числі збільшити видатки загального фонду на 207800 грн. спеціального фонду – на 244935 грн., з них бюджету розвитку – 243715 грн..

                   Встановити на 2020 рік:

                    – профіцит сільського бюджету у сумі 80000 грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету згідно з додатком №2 до цього рішення.

                    – дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 80000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

                   У пункті 2

                 Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відомчої класифікації видатків згідно з додатком №3 до цього рішення.

                     У пункті 3

                     Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм по сільському бюджету на 2020 рік згідно з додатком №4 до цього рішення.

2.          Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів на 2020 рік згідно з додатком №5 до цього рішення.

3.          Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №6 до цього рішення.

4.          Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5.          Головному бухгалтеру (Маланчук О.Я.) внести зміни в розпис дохідної та видаткової частини сільського бюджету.

6.          Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської етики, регламенту і законності місцевого бюджету (Концевич О.Я.).

             Сільський голова:                                                    М.Синенько