ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

1. Президія Миколаївської районної ради сьомого демократичного скликання (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва ради з депутатським корпусом.

3. До складу президії ради входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій.

4. Голова районної ради організовує роботу президії ради.

5. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені зацікавлені особи, які мають відношення до питань, що розглядаються.

6. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради, а під час його відсутності - заступник.

7. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

8. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від усього складу президії.

9. Президія ради:
1) узагальнює пропозиції і висновки постійних комісій районної ради, окремих депутатів, депутатських груп, фракцій з питань соціально-економічного, культурного розвитку району, державного управління і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії;
2) розглядає проекти програм, рішень, місцевого бюджету, розвитку території району, звіти про виконання проектів, бюджету, готує свої висновки і пропозиції для розгляду районною радою;
3) приймає участь у розробці заходів на виконання депутатських запитів, пропозицій, подань;
4) за дорученням районної ради, голови ради та його заступника здійснює контроль за виконанням рішень ради, розробляє заходи щодо їх реалізації та організовує контроль за їх виконанням;
5) створює підготовчі комісії та робочі групи для попереднього розгляду питань, що стосуються діяльності районної ради, розробки проектів рішень, залучає для цього спеціалістів, представників правоохоронних органів, громадських організацій і політичних партій.

10. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.

11. Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.