УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІI позачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про районний бюджет

Миколаївського району на 2020 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 236774,126 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 235281,306 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 1492,820 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету в сумі 236774,126 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 230785,726 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 5988,400 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 4495,580 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 1500,000 тис.грн., що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд районного бюджету в розмірі 400,000 тис.грн., що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/ згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3364,975 тис.грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік: до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102,103, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 69.1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження :

- плата за оренду майнових комплексів, що є у спільній комунальній власності територіальних громад району,   після   сплати   податку   на додану   вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі; за оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 26.05.2011 року №85 із внесеними змінами та доповненнями;

- частина прибутку (доходу), яку сплачують комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Миколаївського району відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Миколаївської районної ради від 10.10. 2006 року №41, за ставкою 25 відсотків;

- виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статею 69.1 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право керівнику фінансового управління районної державної адміністрації за погодженням з головою районної ради:

- здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

10.1.    Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це   доручено.   Передача   бюджетних   призначень   у   такому   випадку здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з головою постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань,   затверджених у розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         10.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)     здійснюється     районною державною адміністрацією за погодженням з головою районної ради та головою постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва.

10.4.    Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним   фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

         11. Розподіл іншої дотації в сумі 2827,300 тис.грн. між місцевими бюджетами району здійснюється на підставі розпорядження голови районної ради за попереднім погодженням з головою постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва та начальником фінансового управління районної державної адміністрації.

         12. У разі   зміни   або встановлення Верховною радою, обласною радою, міською, селищною, сільськими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2020 рік, надати право районній державній адміністрації розподіляти та перерозподіляти їх між головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за погодженням з головою районної ради.

13. Затвердити формулу стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Врахувати, що у 2020 році за рахунок субвенції наданої з районного бюджету з місцевих бюджетів утримуються дитяча дошкільна установа Київецької сільської ради «Золотий півник», Дроговижської сільської ради «Сонечко», палац культури та дитячі дошкільні установи «Теремок» та «Журавлик» Миколаївської міської ради.

14. Миколаївській районній державній адміністрації:

14.1. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету.

           14.4. Спрямовувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.

14.5. Подати голові районної ради на затвердження до 20 січня 2020 року напрямки використання коштів на реалізацію районних програм.

14.6. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

14.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.8. З метою отримання мешканцями району належних послуг здійснювати у 2020 року спільне утримання бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та надають відповідні послуги жителям громад, шляхом передачі трансфертів до районного бюджету з бюджетів Тростянецької та Розвадівської об»єднаних територіальних громад.                                                

15. Установити, що у 2020 році з районного бюджету окремим категоріям громадян району надається адресна грошова допомога, яка призначається згідно Порядку затвердженого районною радою.

Адресні грошові допомоги з районного бюджету та інші види допомог надаються протягом 2020 року за рахунок коштів районного бюджету та   місцевих бюджетів району відповідно до Програми соціального захисту населення Миколаївського району, Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Комплексної цільової програми надання пільг окремим категоріям населення Миколаївського району.

         Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги громадянам Миколаївського району проводиться у 2020 році за рішенням комісії, створеної при районній раді.

Адресні допомоги надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.

16. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

18. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

           19. Розпорядникам коштів районного бюджету після освоєння коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг надавати районній раді звіт про їх цільове використання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів (накладні, акти виконаних робіт, тощо).

20. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л.Сорочак).

Голова районної ради                                                  Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про затвердження розпоряджень

голови районної державної адміністрації

Відповідно до ч.4 ст.14 Бюджетного кодексу України, керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження районної державної адміністрації щодо внесення змін до показників районного бюджету та про розподіл іншої додаткової дотації і іншої субвенції, в тому числі:

від 10.07.2019 №178 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 05.11.2019 №313 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 07.11.2019 №318 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 18.11.2019 №324 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 22.11.2019 №326 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 28.11.2019 №341 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 02.12.2019 №345 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік», від 10.12.2019 №362, від 11.12.2019 №364, від 11.12.2019 №365, від 12.12.2019 №366.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

                                                                                                          

           

Голова районної ради                                                  Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про затвердження і внесення

доповнень до районних цільових програм

соціально-економічного та культурного розвитку

Заслухавши та обговоривши районні цільові програми соціально-економічного та культурного розвитку, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, керуючись п. 16      ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити районні цільові програми соціально-економічного та культурного розвитку:

    

     - Районну програму забезпечення медикаментами за засобами медичного призначення, зубного протезування та засобами реабілітації окремих (пільгових) категорій населення Миколаївського району на 2020 рік

      - Районну програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Львівської області на 2020 рік

- Цільову комплексну програму розвитку дитячого та масового футболу у Миколаївському районі на 2020-2021 роки

- Програму в галузі соціального захисту щодо забезпечення виконання Порядку придбання житла для учасників антитерористичної операції та Родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінінсування в Миколаївському районі на 2020 рік

     - Комплексну програму забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік

           - Програму фінансової підтримки та розвитку комунальної радіоорганізації «Миколаївська районна радіоредакція» 2020-2022 роки.

            2. До Програми соціального захисту населення Миколаївського району на 2019-2023 р.р. внести такі доповнення:

2.1. Пункт 3 «Забезпечення надання матеріальної допомоги» Розділу V «Заходи щодо посилення соціального захисту громадян району» доповнити абзацом наступного змісту:              «- надання одноразової допомоги особам з інвалідністю по слуху».

2.2. Розділ V «Заходи щодо посилення соціального захисту громадян району» доповнити пунктом 5 наступного змісту:

«5. Передплата районної газети «Громада» для учасників АТО (ООС) району».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради у відповідності до профільного спрямування.

   Голова районної ради                                                            Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про затвердження Статуту Миколаївської

районної радіоредакції у новій редакції

Відповідно до п. 20 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань промисловості, енергозберігання, зв’язку, шляхового господарства, розвитку агропромислового комплексу і екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Миколаївської районної радіоредакції у новій редакції (додається).

2. Головному редактору комунальної радіоорганізації «Миколаївська районна радіоредакція» Т. Клименко забезпечити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, енергозберігання, зв’язку, шляхового господарства, розвитку агропромислового комплексу і екології (Т. Оприск).

          Голова районної ради                                                        Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про матеріальне забезпечення

депутатів для здійснення депутатських

повноважень у 2020 році

Керуючись ч. 3 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 32 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», для забезпечення належного здійснення депутатських повноважень депутатами районної ради, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити компенсацію на оплату харчування під час роботи депутатів районної ради в сесійному режимі у 2020 році не більше розміру добових витрат, визначених постановою КМУ від 02.02.2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення і комунального майна виконавчого апарату районної ради виплати проводити в межах кошторисних призначень на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про структуру та чисельність

районної ради на 2020 рік

Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 43, ч. 3 ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва та з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити на 2020 рік структуру районної ради та встановити граничну чисельність виконавчого апарату в кількості 18 штатних одиниць:

              Структура                                                                                       Кількість

                                                                                                                 штатних одиниць

               Керівництво                                                                                       - 3

               Відділ організаційно-кадрової роботи                                             - 3

               Відділ з питань реалізації проектів

               місцевого розвитку і міжнародної технічної допомоги                 - 3

               Відділ фінансово-господарського забезпечення

               і комунального майна                                                                         - 9

               Разом                                                                                                   - 18

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради                       Т. Зубрицького.

            Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про встановлення умов оплати праці

голови районної ради на 2020 рік

Керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.ст. 6, 15 Закону України «Про відпустки», Постановою КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2020 року голові районної ради Зубрицькому Т.Б.:

- посадовий оклад згідно зі штатним розписом районної ради на 2020 рік;

- надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

- надбавку за вислугу років залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у розмірі 25 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

- надбавку за високі досягнення у праці і за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

2. Здійснювати з 01.01.2020 року щомісячне преміювання голови районної ради Зубрицького Т.Б. у розмірі 100 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час.

3. Надавати на підставі розпоряджень голові районної ради Т. Зубрицькому щорічну та інші види відпусток за 2018-2019 роки згідно з графіком відпусток працівників ради на 2020 рік.

4. Надавати на підставі розпоряджень голові районної ради Т. Зубрицькому матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

5. Відділу фінансово-господарського забезпечення і комунального майна виконавчого апарату районної ради всі зазначені виплати проводити в межах фонду оплати праці працівників районної ради на 2020 рік.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради                       Т. Зубрицького.

Голова районної ради                                                              Тарас Зубрицький

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про встановлення умов оплати праці

заступника голови районної ради на 2020 рік

Керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 6 Закону України «Про відпустки», Постановою КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2020 року заступнику голови районної ради Дзюбайлу Є.Г.:

- посадовий оклад згідно зі штатним розписом районної ради на 2020 рік;

- надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

- надбавку за вислугу років залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у розмірі 15 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

- надбавку за високі досягнення у праці і за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

2. Здійснювати з 01.01.2020 року щомісячне преміювання заступника голови районної ради Дзюбайла Є.Г. у розмірі не більше 100 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час на підставі розпоряджень голови районної ради.

3. Надавати на підставі розпоряджень заступнику голови районної ради Є. Дзюбайлу щорічні та інші види відпусток за 2018-2019 роки згідно з графіком відпусток працівників ради на 2020 рік.

4. Надавати на підставі розпоряджень заступнику голови районної ради Є. Дзюбайлу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

5. Відділу фінансово-господарського забезпечення і комунального майна виконавчого апарату районної ради всі зазначені виплати проводити в межах фонду оплати праці працівників районної ради на 2020 рік.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради                       Т. Зубрицького.

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про ініціювання створення Асоціації

місцевих рад «Ради Львівщини»

та припинення членства в

Обласній асоціації місцевих рад

«Ради Львівщини»

Відповідно до частини 1 статті 15, пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 8 Закону України “Про асоціацію органів місцевого самоврядування”, з метою підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальних громад, створення належного інституційного механізму підтримки розвитку Львівщини, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питаньрегламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Ініціювати створення Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини».

2. Уповноважити голову Миколаївської районної ради Зубрицького Тараса Богдановича брати участь в установчих зборах Асоціації місцевих рад "Ради Львівщини" та надати такому повноваження на затвердження Статуту Асоціації місцевих рад "Ради Львівщини" та вирішення усіх інших питань, що будуть необхідні для створення та діяльності Асоціації.

3. У зв’язку із ініціюванням створення Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» припинити членство в Обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” з ______ 201_ року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко).

    

     Голова районної ради                                                                Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІIпозачергова сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 17 грудня 2019 року

Про затвердження переліку нерухомого

майна спільноївласності територіальних

громад Миколаївського району,

яке в 2020 році може бути надано в оренду

Керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 4 ст. 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», беручи до уваги звернення КНП «Миколаївська ЦРЛ», відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації, КЗ ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад» та враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з питань охорони здоров’я та з питань освіти, духовного і національного відродження, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити в перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, яке в 2020 році може бути надано в оренду:

- підвальні приміщення, приміщення поверхів, частину фасаду та частину даху (покрівлі) будівлі центру електрозв’язку по вул. Чайковського,18, м. Миколаїв;

- підвальні приміщення, приміщення поверхів і частину даху (покрівлі) адмінбудинку районної ради по вул. В. Великого, 6, м. Миколаїв;

- приміщеннякотельнізагальноюплощею 288 м.кв. Рудниківського НВК;

- приміщення котельні за адресою: с. Заклад, вул. Січинського, 1Б, площею 70 м²;

-                     частина приміщення І-го поверху амбулаторії ЗП СМ с. Рудники за адресою вул. Дрогобицька, 3б, с. Рудники, загальною площею – 124,7 м²;

-                     частина приміщення І-го поверху та приміщення ІІ-го поверху амбулаторії ЗП СМ с. Н.-Опарська, за адресою вул. Шевченка 95, с. Н. - Опарська, загальною площею – 1130,8 м²;

-                     окремо стояча будівля гаражів амбулаторії ЗП СМ с. Н.-Опарська, за адресою вул. Шевченка 95, с. Н. - Опарська, загальною площею – 240,5 м²;

-                     частина приміщення І-го поверху амбулаторії ЗП СМ с. Гірське, за адресою вул. Горішня, 30,               с. Гірське, загальною площею – 53,8 м²;

-                     частина приміщення ІІ-го поверху дерматологічної лікарні (відділення), за адресою вул. Миру, 14, смт. Розділ, загальною площею – 285,3 м²;

-                     будівля господарського корпусу за адресою вул. Миру, 14, смт. Розділ, загальною площею – 202,6 м²;

-                     частина приміщення головного (лікувального) корпусу за адресою вул. Мазепи, 11, м. Миколаїв, загальною площею – 12,6 м²;

-                     мансарда ІІІ-го поверху приміщення стоматологічної поліклініки за адресою вул. Возз’єднання, 7, м. Миколаїв, загальною площею – 75,6 м²;

-                     частина приміщення амбулаторії ЗП СМ с. Н. - Опарська, за адресою вул. Шевченка 95, с. Н. - Опарська, загальною площею – 19,5 м²;

-                     частина приміщення амбулаторії ЗП СМ с. В. Горожанна, за адресою вул. Шевченка 35 а, с. В. Горожанна, загальною площею – 24,9 м²;

-                     частина приміщення амбулаторії ЗП СМ с. Гірське, за адресою вул. Горішня, 30, с. Гірське, загальною площею – 12,9 м²;

-                     частина приміщення амбулаторії ЗП СМ с. Берездівці, за адресою вул. Травнева, 11а, с. Берездівці, загальною площею – 27,5 м²;

- підвальні приміщення стоматологічної поліклініки районної лікарні по вул. Возз’єднання, 7, м. Миколаїв;

- об’єкт незавершеного будівництва котельні акушерського корпусу КНП «Миколаївська ЦРЛ»;

- частину приміщення будівлі кінопрокату по вул. Шевченка, 1 в м. Миколаєві;

- підвальні приміщення, приміщення шкільних їдалень, харчоблоків та роздаткових пунктів, а також шкільних класів, спортивних та актових залів закладів загальної середньої освіти району;

- господарське приміщення загальною площею 49 м.кв. Миколаївського НВК;

- частина приміщення недіючої окремо стоячої котельні 9м х 9м Гірського НВК;

- частина приміщення школи під відділення зв’язку Рудниківського НВК;

- приміщення горища для телекомунікаційної розподільної шафи Тужанівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

            - приміщення Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи, а саме: адміністративного будинку, спортивного залу, спортивні споруди стадіону «Ювілейний» та футбольного поля спортивного майданчика «Ювілейний».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко), з питань охорони здоров’я (Р. Бліха) та з питань освіти, духовного і національного відродження (Я Крашевський).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький