Програма розвитку культури в Миколаївському районі на 2019-2022 роки

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 20___ року

 

Погоджено

Голова профільної комісії з питань молоді, спорту, культури і туризму Миколаївської районної ради

____________ М.Галущак

«__» __________ 20___ року

Погоджено

Заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________     В.Козоглодюк

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.Москалюк

«__» ________ 20___ року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної

політики райдержадміністрації

 

_________________ М. Ланчевич

«__» ________ 20___ року

МП

 

Розробник

Начальник відділу культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА

_______________ І.Іваночко

 

«___» ________ 20___ року

МП

Миколаїв 2018 рік

ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)

Програма розвитку культури в Миколаївському районі на 2019-2022 роки

___________________________________________________________________

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Відділ культури Миколаївської райдержадміністрації

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми   

3. 

Розробник програми  Відділ культури Миколаївської райдержадміністрації
4.  Співрозробники програми  Миколаївська районна централізована бібліотечна система, Миколаївська дитяча школа мистецтв, Миколаївський районний народний дім

5. 

Відповідальний виконавець програми  Відділ культури Миколаївської райдержадміністрації

6. 

Учасники програми 

Миколаївська районна централізована бібліотечна система, Миколаївська дитяча школа мистецтв, Миколаївський районний народний дім

7. 

Термін реалізації програми  2019-2022 роки

7.1. 

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм) 

IV етапи 2019, 2020, 2021,2022

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм) 

Сільські, селищна, міський, районний, обласний бюджети

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,                   12,0 млн.грн
  у тому числі:    
9.1.  коштів місцевого бюджету 12,0 млн.грн
  кошти обласного бюджету    -
  коштів інших джерел      -

                      

Начальник відділу культури                                          І. Іваночко

І. Загальні положення

 

Програма  розвитку культури на 2019 - 2022 роки базується на Конституції України, Закону України «Про культуру» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Станом на 01.12.2018 року  культурне обслуговування населення району здійснюють 29 народних домів, з них 27 сільських;   28 бібліотек, з них 24 сільських, 1 – дитяча школа мистецтв, літературно - мистецький музей із званням «народний» та   три музеї на громадських засадах.

Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити  потреби населення району у культурному обслуговуванні.

За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення району. Однак брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує процес підтримки народної творчості не дозволяє  повною мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.

Усе це зумовлює необхідність прийняття районної Програми розвитку культури на 2019-2022 роки ( далі - Програма).

ІІ. Мета і основні завдання

Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури району, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах.

Основними завданнями Програми є :

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері  культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

ІІІ. Фінансування Програми

 Фінансування  заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів, які передбачаються в районному, обласному, міському, селищному, сільському бюджетах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

ІV. Очікуванні результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє :

        - підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя;

        - поліпшення культурного обслуговування населення;

        - покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

        - здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

        - забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери;

        - проведення комп’ютеризації сільських бібліотек

V. Координація та контроль за виконанням програми

       Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ культури райдержадміністрації.

Відділ культури подає звіт про хід виконання Програми Миколаївській райдержадміністрації.

Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

Ресурсне забезпечення районної цільової програми

Програма розвитку культури в Миколаївському районі на 2019-2022 роки

Додаток 2

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

     

Усього витрат на виконання програми 

тис грн

2019 рік 

тис грн

2020 рік 

тис грн

2021 рік 

тис грн

2022 рік 

тис грн

Обсяг ресурсів, усього,

3000,0

    

3000,0

    

3000,0

    

3000,0

  

12000,0

              

           *(кошти, які затверджені сесією районної ради)

 

Начальник відділу культури                                                    І. Іваночко