Затверджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Я.С.Лукомський

«__» __________ 20….. року

Затверджено 

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 20…… року

____________________ …………

Погоджено

_______________________________ ________________________________

_________________

«__» ________ 20……. року

Районна програма

забезпечення медикаментами та засобам медичного призначення,

зубного протезування та засобами реабілітації

окремих (пільгових) категорій населення Миколаївського району

на 2020 рік.


Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.І.Сорочак

«__» __________ 20……. року

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань голова медичної комісіїї Миколаївської районної Ради

_______________ Р.М. Бліха

«__» __________ 20……. року

Погоджено

Заступник  голови Миколаївської районної державної адміністрації,

 ____________ В.В. Козоглодюк

«__» ________ 20…. року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.М. Москалюк

«__» ________ 20…… року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної

Політики  райдержадміністрації

 _________________ М.І.Ланчевич

«__» ________ 20…… року

МП

 

Розробник : Директор КНП «Миколаївська ЦРЛ»

______________ І.В. Хрущ

___.____.2019р.

МП

 

Миколаїв

2019

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика програми)

1. Ініціатор розроблення програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
2. Підстава для розроблення програми Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 року № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321   «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів», Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні",наказу МОЗ України від 13.11.2011 року № 457“ Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні” з індивідуальним розрахунком згідно п.2.2 наказу МОЗ України від 20.01.2014 року № 51 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.09.2013 року № 829”, з урахування збільшення забезпечення хворих на фенілкетонурію до 18 років,   Постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року №359 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», від 28.11.2016 року №587 «Про   програму забезпечення медикаментами, виробами медичного   призначення і проведення   безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та   пільгових категорій населення області на   2017-2021 роки», відповідно до пп.22 ч.1 ст26, ч.1 ст. 59 України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
3. Розробник програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
4. Співрозробник програми Миколаївська районна державна адміністрація
5. Головний розпорядник коштів Миколаївська районна державна адміністрація
5.1 Відповідальний виконавець програми Миколаївська районна державна адміністрація
6. Учасник програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
7.

Термін реалізації програми

2020 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Бюджет Миколаївського району
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

1080,0 тис. грн.
9. 1 коштів районного бюджету 1080,0 тис. грн.
9.2 коштів інших джерел

-


 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих визначених   Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, забезпечення доступності пільгового зубопротезуванням осіб визначених   Постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року №359 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», можливостей адекватного надання замісної медикаментозної ниркової терапії приреченим хворим з хронічною нирковою недостатністю термінального ступеня та покращення якості їх життя, продовження життя реципієнтів трансплантатів, забезпечення необхідними медикаментами пацієнтам з легеневою гіпертензією, медикаментами та виробами медичного призначення згідно рішення МСЕК згідно постанови Кабінету Міністрів України від від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів».

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми)

Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторно-поліклінічного лікування окремих груп населення та за категоріями захворювань.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Виконання Програми забезпечить своєчасне виявлення захворювань на ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення району, відновлення працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців Миколаївського району.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок   районного бюджету в сумі 1080,0 тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я, а також коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до Закону України “Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та інших незаборонених джерел.

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету протягом 2020 року (згідно Додатку 1 до Програми).

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я населення   району, виявлення захворювань на ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення району, відновлення працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті, збільшення тривалості та якості їх життя.

Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів у разі амбулаторно-поліклінічного лікування. (Додаток 2).

       VІ. Напрями діяльності та заходи програми

Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів.

     VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на Миколаївську районну державну адміністрацію.

Директор КНП

«Миколаївська ЦРЛ»                                                          І.Хрущ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        А.І.Кос                                  


Додаток 1

до районної програми забезпечення медикаментами та

засобами медичного призначення, зубного протезування

та засобів реабілітації окремих (пільгових) категорій

населення Миколаївського району на 2020 рік.

.

                                                                                                                                                                        

Ресурсне забезпечення медикаментами та засобам

медичного призначення, зубного протезування та засобами реабілітації

окремих (пільгових) категорій населення Миколаївського району на 2020 рік.

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1080,0 1080,0
Районний бюджет 1080,0 1080,0
Інші - -

Директор КНП

«Миколаївська ЦРЛ»                                                                                                                    І.Хрущ

                                                                                                                      


Додаток 2

до районної програми забезпечення медикаментами та

засобами медичного призначення, зубного протезування

та засобів реабілітації окремих (пільгових) категорій

населення Миколаївського району на 2020 рік.

.

 

Перелік заходів і завдань

Районної програми забезпечення медикаментами та засобам

медичного призначення, зубного протезування та засобами реабілітації

окремих (пільгових) категорій населення Миколаївського району на 2020 рік.

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

2020 рік
І. Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих визначених     Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

1.1

Покращення якості   та продовження тривалості життя пільгових категорій населення та при певних видах захворювань. Оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою; 2020р. Миколаївська РДА

Районний

та інший бюджети

800,0 Медикаментозне забезпечення хворих мешканців міста безкоштовним та пільговим відпуском за рецептами лікарів
ІІ. Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих визначених     Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів»
2.1 Покращення якості життя інвалідів з вадами слуху     та осіб з обмеженими можливостями Забезпечення здоров`я, якості та повноцінного життя інвалідів   з вадами слуху та осіб з   обмеженими можливостями слуховими апаратами

Протягом

2020р.

Миколаївська РДА

Районний

та інший бюджети

50,0

Забезпечення слуховими   апаратами за рецептами   лікарів безкоштовно
2.2. Покращення якості   та продовження тривалості життя інвалідів всіх категорій та осіб з обмеженими можливостями Забезпечення здоров`я, якості та повноцінного життя інвалідів (забезпечення кало-сечоприймачами, підгузниками);

Протягом

2020р.

Миколаївська РДА

Районний

та інший бюджети

80,0

Забезпечення стомованих інвалідів кало-, сечо- приймачами та підгузниками згідно Індивідуальної прогарми реабілітації

ІІІ Забезпечення доступності пільгового зубопротезуванням осіб визначених   Постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року №359 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»,

3.1

Покращення якості   та продовження тривалості життя окремих категорій осіб .

Пільгове зубопротезування окремих категорій осіб Миколаївського району.

Протягом

2020р.

Миколаївська РДА

Районний

та інший бюджети

150,0

Забезпечення зубопротезуванням ветеранів війни та прирівняних до них осіб за

пільгамивідповідно до Закону України №3552-ХІІ від 22.10.1993р. “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,.

  Всього         1080,0  

Директор КНП

«Миколаївська ЦРЛ»                                                                                                                             І.Хрущ