Затверджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Я.Лукомський

«__» __________ 2019 року

 

               Затверджено

Рішення сесії районної ради

№ ___ «____» __________ 20__ року

_____________   Т.Зубрицький

МП

   МП

Програма

«Цільова комплексна програма розвитку дитячого

та масового футболу

у Миколаївському районі на 2020-2021роки»

     
     

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 2019 року

 

Погоджено

Голова профільної комісії з питань молоді, спорту, культури і туризму Миколаївської районної ради

____________ М.Галущак

«__» __________ 2019 року

Погоджено

Заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_______________ В.Козоглодюк

«__» ________ 2019 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_____________ З.Москалюк

«__» ________ 2019 року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної

політики райдержадміністрації

 

_______________ М. Ланчевич

«__» ________ 2019 року

 

Розробник :

Завідувач сектору молоді та спорту

Миколаївської райдержадміністрації

_____________ І.Наконечний

«__» ________ 2019 року

МП

м. Миколаїв - 2019 рік

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку дитячого та масового футболу у Миколаївському районі

на 2020-2021 роки

Правові підстави

     Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Миколаївському районі на 2020-2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження КМУ № 1320-р від 09 грудня 2015 року «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» та інших законодавчих актів України, з метою покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у сільській місцевості, стабільного функціонування колективів фізичної культури, спортивних клубів, організацій. Розрахунки фінансового забезпечення заходів розроблені на підставі норм, передбачених Наказом управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації від 13.07.2016 №355 «Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення учасників спортивних заходів місцевого рівня та навчально-тренувальних зборів»

Фінансове забезпечення виконання програми

     Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми становить 5380.00 тис. грн.,

з них :

2020 році – 2500.00 тис. грн.,

2021 році – 2880.00 тис. грн. .

Термін дії Програми – 2020 - 2021 роки,

Очікувані результати від реалізації програми та результативні показники

     Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливістьрозв'язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток дитячого та масового футболу у Миколаївському районі.

Основним завданням програми є:

          -сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури таспорту;

          -забезпечення розвитку визначених напрямів футболу в районі;

          -створення умов для залучення мешканців села та міста до активнихзанять фізичною культурою і спортом, зокрема футболом; підтримка здорового способу життя;

          -утворення та діяльності у межах відповідних територій футбольних клубів ;

            -доступності мешканцям села до спортивних споруд відповіднихнавчальних закладів -для занять футболом   зокрема на синтетичних майданчиків ;

          -фінансування розвитку футболу.

            Напрямки реалізації етапів виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання комплексної програми розвитку дитячого та масового футболу у Миколаївському районі на 2020-2021 роки здійснюватиметься за такими напрямками:

          - одоровча та спортивно-масова робота розвитку футболу ;

          -розвиток дитячого-масового футболу;

          -нормативно-правове забезпечення;

          -кадрове забезпечення;

          -інформаційно-пропагандистське забезпечення;

          -матеріально-технічне забезпечення;

          -фінансов забезпечення.

Результативні показники:

          - забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірнихкоманд району;

          - підвищення результатів виступів збірних команд та окремих спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

          - удосконалення системи інформування населення через засоби масовоїінформації про позитивний вплив на людину оптимальної руховоїактивності;

          - забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагуваннярозвитку дитячого та масового футболу у Миколаївському районі;

          - залучення волонтерів до проведення спортивно-масових заходів по футболу ;

            -створення належних матеріально-технічних умов для розвитку дівочого футболу, підвищення рівня забезпечення населених пунктів спортивними спорудами (футбольними полями, стадіонами, синтетичними спортивними майданчиками різного типу);

           - створення сучасної спортивної соціальної інфраструктури на рівні стандартів та вимог міжнародної федерації;

            -створення належних умов для проведення районних, обласних та Всеукраїнських змагань;

Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

Координація дій спрямованих на виконання заходів Програми покладається на Миколаївську районну державну адміністрацію.

Додаток 1

до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

«Цільова комплексна програма розвитку дитячого та масового футболу

у Миколаївському районі на 2020-2021 роки » ;

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми : сектор молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністраціїї

2. Дата, номер документа
про затвердження програми   рішення колегії Миколаївської районної державної адміністрації «____»_______________2019 року №________

3. Розробник програми : сектор молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністраціїї

4. Співрозробники програми: федерація футболу Миколаївського району, Миколаївська ДЮСШ, громадська організація ФК «Миколаїв», спортивні громадські організації.

5. Відповідальний виконавець програми : сектор молоді та спорту Миколаївської РДА

6. Учасники програми: федерація футболу Миколаївського району, Миколаївська ДЮСШ, ФК «Миколаїв», відділ освіти Миколаївської районної держадміністрації, Тростянецька об’єднана територіальна громада, Розвадівська сільська рада, спортивні громадські організації та міські,селищні і сільські ради;

7. Термін реалізації програми 2021 рік;

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм): 2020-2021 р.р.;

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього - 5380.00
у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету - 680.00

коштів інших джерел (вказати) місцеві бюджети - 3000.00 ;

коштів не бюджетних джерел – 1700.00

Заступник голови

районної адміністрації                                                               В.Козоглодюк

Завідувач сектору

молоді та спорту РДА                                                                 І.І.Наконечний    


Додаток 2

до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми

«Цільова комплексна програма розвитку дитячого та масового футболу

у Миколаївському районі на 2020-2021 роки »

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2020 рік 2021рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 2500.00 2880.00 5380.00
у тому числі:      
районний бюджет 300.00 380.00 680.00
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 1400.00 1600.00 3000.00
кошти не бюджетних джерел 800.00 900.00 1700.00

Заступник голови

районної   адміністрації                                                               В.В.Козоглодюк

Завідувач сектору

молоді та спорту РДА                                                                             І.І.Наконечний