Затверджено

Голова Миколаївської районної державної адміністрації

____________________А.Вовчастий

«__» __________ 2020 року

 

Затверджено

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 2020 року

Голова Миколаївської районної ради

_____________________ Т.Зубрицький

    

Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________Ю.Шпак

«__» ________ 2020 року

Програма

Миколаївського району « Цукровий діабет на 2020рік. »

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________Л. Сорочак

«__» __________ 2020 року

 

Погоджено

Голова постійної депутатської комісії з

питань охорони здоровя

_________________Р.Бліха

«__» ________ 2020 року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної політики райдержадміністрації

 

_________________ М.Ланчевич

«__» ________ 2020 року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.Москалюк

«__» ________ 2020 року

МП

   
     

Розробник

Сектор фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації

_________________О Івах

«__» ________ 2020 року

 

м. Миколаїв 2020 рік

ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)

 

Районна програма « Цукровий діабет на 2020 рік»

___________________________________________________________________

(назва програми)

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Миколаївська районна державна адміністрація

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

 

3. 

Розробник програми 

Сектор фінансово забезпечення апарату райдержадміністрації
4.  Співрозробники програми  КНП « Миколаївська ЦРЛ»

5. 

Відповідальний виконавець програми  Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

6. 

Учасники програми 

Миколаївська районна державна адміністрація, КНП « Миколаївська ЦРЛ», Розвадівська ОТГ, Тростянецька ОТГ

7. 

Термін реалізації програми  2020 рік

7.1. 

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм) 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм) 

 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,       350       тис.грн.
  у тому числі:    
9.1.  коштів місцевого бюджету            350   тис.грн.
  кошти обласного бюджету  
  коштів інших джерел    

                    

____________________О.Івах

Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

« Цукровий діабет на 2020 рік»

тис. гривень

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

 

 

Усього витрат на виконання програми 

 

2020_ рік 

 

20__20_ рік 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

районний бюджет*

350

350

 

350

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети     

 

252

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

   

98

кошти небюджетних джерел 

  

  

  

              

           *(кошти, які затверджені сесією районної ради)

 

 
  Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми « Цукровий діабет на 2019 рік»
 

N

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми

Термін

виконання заходу

Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі:

Очікуваний результат
  1

Впровадження

протоколів

лікування

цукрового

діабету

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну уразі відсутності належного фінансування державної програми 2020 рік Районна державна адміністрація Районний, міський , сільські та селищний бюджети Миколаївського району   Підтримка інсулінова-лежних
 

Розвадівська

ОТГ

Бюджет

Розвадівської

ОТГ

В межах бюджетних призначень
 

Тростянецька

ОТГ

Бюджет

Тростянецької

ОТГ

  2 Удосконалення системи реєстрації хворих на цукровий діабет Продовження ведення територіальних реєстрів хворих на цукровий діабет 2020 рік

КНП

«Миколаївська

ЦРЛ»

     
  3

Забезпечення

належного рівня

обізнаності

населення

району

проблемами

цукрового

діабету

Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до • інформування населення з питань профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень 2020 рік

КНП

«Миколаївська

ЦРЛ»,

відділ освіти

районної

державної

адміністрації,

засоби масової інформації.

     
                   

Інформація

про стан виконання обласної цільової програми

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

________________________________________________________________________________ назва програми

                                                                 тис. грн..

  

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

 

Етапи виконання програми 

 

Усього витрат на виконання програми 

 

 

II 

 

III 

 

20_20 рік 

 

20__ рік 

 

20___ рік 

 

20__ –

20_ рр. 

 

20__ - 20__рр. 

   350,0 350,0         350,0
             
             
             

                                Загальна характеристика

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в економічно розвинутих країнах світу від 4 до 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. Відповідно до світової статистики кожні 15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється.

             Погіршення ситуації із захворюваністю на цукровий діабет та збільшення кількості хворих на цукровий діабет зумовлено рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання захворювання.

           Актуальність розроблення районної програми цукровий діабет на 2019 рік зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності та смертності від його ускладнень.

     Цукровий діабет є найпоширенішим ендокринним захворюванням. Через значну розповсюдженість, тенденцію до росту числа пацієнтів, хронічний перебіг, високу інвалідизацію хворих став серйозною медико-соціальною проблемою. Для її вирішення необхідна державна підтримка і координація центральних та місцевих органів виконавчої влади.

         В районні станом на 01.01.2019 року зареєстровано 187 інсулінозалежних хворих на цукровий діабет, із них 10 дітей.

                                        Загальні положення

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в економічно розвинутих країнах світу від 4 до 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. Відповідно до світової статистики кожні 15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється.

            Погіршення ситуації із захворюваністю на цукровий діабет та збільшення кількості хворих на цукровий діабет зумовлено рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання захворювання.

           Актуальність розроблення районної програми цукровий діабет на 2020 рік зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності та смертності від його ускладнен,. та недостатнім фінансуванням державної програми.На 9 місяців 2020 року потреба в коштах на інсулін складає 1200,0 в той час як кошторисом на 2020 рік передбачено асигнування в сумі 803тис.грн.

     Цукровий діабет є найпоширенішим ендокринним захворюванням. Через значну розповсюдженість, тенденцію до росту числа пацієнтів, хронічний перебіг, високу інвалідизацію хворих став серйозною медико-соціальною проблемою. Для її вирішення необхідна державна підтримка і координація центральних та місцевих органів виконавчої влади.

          В районні станом на 01.01.2020 року зареєстровано 202 інсулінозалежних хворих на цукровий діабет, із них 11 дітей. В тому числі в Розвадівській сільській раді (ОТГ0 28 інсулінозалежних із них 2 дітей,в Тростянецькій сільській раді 29 інсулінозалежних в т.ч.2 дітей

На 2020 рік - обсяг фінансування Програми буде забезпечуватись в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Мета Програми:

-         своєчасне виявлення і обстеження хворих на цукровий діабет;

-         зниження рівня інвалідності та смертності від цукрового діабету та ускладнень;

-         зменшення тривалості перебігу хвороби і підвищення якості життя населення.

-         своєчасне та безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном

Завдання Програми:

1.Підвищення рівня лікувально-діагностичного процесу ендокринологічних хворих;

2.Впровадження стандартів діагностики і лікування цукрового діабету;

     3.Поліпшення санітарної культури населення з питань здорового способу життя та профілактики цукрового діабету.

     4.Забезпечення лікування та покраащення здоровя хворих на цукровий діабет

    

 


Шляхи та засоби реалізації Програми:

-         активізація виявлення хворих на ранніх стадіях;

-         підготовка медичного персоналу з питань профілактики та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих;

-         впровадження сучасних стандартів запобігання та лікування цукрового діабету;

-         забезпечення ефективного функціонування реєстру хворих на цукровий діабет;

-         удосконалення системи соціального захисту хворих і їх реабілітації;

      

-         активізація роз’яснювальної роботи серед населення для підвищення рівня обізнаності з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень.

-         виділення коштів з районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад для забезпечення необхідного дофінансування державної програми препарами.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного і місцевих бюджетів (бюджетів об’єднаних територіальних громад)та інших джерел, не заборонених законодавством.

Виконання Програми до 2020 року дасть змогу у хворих на цукровий

діабет:

1.Підвищити рівень компенсації цукрового діабету.

2.Зменшити кількість ускладнень: діабетичних гангрен, діабетичної ретинопатії, ампутації стопи з приводу цукрового діабету.

3.Знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень.

4.Знизити рівень смертності від ускладнень.

5.Зменшити кількість дітей з важкими гіпоглікемічними станами.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією .

Форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

-         щорічне обговорення стану реалізації Програми та існуючих проблем на засіданнях колегії райдержадміністрації, профільних комісій і пленарних засіданнях районної ради;

-         постійне проведення виконавцями моніторингу Програми і здійснення аналізу її виконання.