Протокол №7

засідання постійної комісії районної ради

з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

Від 07.02.2017 року                                                               м.Миколаїв

Присутні:

Голова комісії – Лалак Іван Васильович

Члени комісії:

Горін Зіновій Григорович

Відсутні:   Вдовичин Оксана Ігорівна

Ткачук Юрій Петрович

Запрошені:

                     Бендина Микола Іванович – сільський голова с. Раделичі.

                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. 1.Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах.

       Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії – який ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням пленарного засідання.

Виступили:

З. Горін, , який запропонував підтримати дане питання та підтримати порядок денний комісії.

Лалак І. В. - голова постійної комісії поставив на голосування розгляд порядку денного засідання постійної комісії Миколаївської районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів.

За – 2 проти – 0, утр. – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: приступити до розгляду порядку денного

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах.

Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії - ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Раделицької сільської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ « Західземлепроект », враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи № 1946 від 14.12.2016 року».

Виступили:

І. Лалак – пояснив присутнім суть питання та відповів на запитання

М. Бендина – виголосив власні пропозиції з даного питання, запропонував підтримали дане питання та включити його в порядок денний сесії.

Зауваження до даного питання у членів постійної комісії немає.

Голосували за рекомендацію Лалак І. В. – голови постійної комісії:

За- 2 проти-0, утрималось-0.

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДУЄ:

сесії Миколаївської районної радивключити в порядок денний та розглянути питання «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах».

        

Голова комісії             _______________             Лалак І. В.

 

_______________                 Горін З. Г.