ПРОТОКОЛ № 6

засідання постійної комісії районної ради
з питань освіти, духовного і національного відродження

        від 10.02.2017 року                                                            м. Миколаїв

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Крашевський Ярослав Володимирович
Члени комісії:  
                                 2. Сидор Роман Ярославович
 3. Мига Ігор Михайлович
                                            
ВІДСУТНІ: 1.Мартинюк Ігор Михайлович

ЗАПРОШЕНІ:1.Ониськів Марія Миколаївна


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про порядок встановлення грошової норми і батьківської плати за перебування дітей у НВК і ДНЗ та застосування деяких норм до порядку надання послугів безоплатного харчування учнів пільгових категорій.
Про включення в перелік об’єктів майна спільної власності територіальних громад району,які здаються в оренду бюджетним установам у 2017 році., приміщення у Миколаївській ЗОШ №1 для стоматологічного кабінету.
Про перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району,у яких наявні незадіяні приміщення.
Голосували:
за – 3, проти – 0, утрималось – 0.
Вирішили: приступити до розгляду порядку денного.


РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Слухали:Крашевського Я.В – голова постійної комісії повідомив,що на розгляд комісії надійшов лист від відділу освіти Миколаївської РДА про порядок встановлення грошової норми і батьківської плати за перебування дітей у НВК і ДНЗ та застосування деяких норм до порядку надання послугів безоплатного харчування учнів пільгових категорій(проект рішення додається).

Голосували:
за – 3, проти – 0, утрималось – 0.
        Вирішили: включити питання «Про порядок встановлення грошової норми і батьківської плати за перебування дітей у НВК і ДНЗ та застосування деяких норм до порядку надання послугів безоплатного харчування учнів пільгових категорій» в порядок денний сесії.

2.Слухали:Крашевського Я.В – голова постійної комісії повідомив,що на розгляд комісії надійшов лист від відділу освіти Миколаївської РДА про включення в перелік об’єктів майна спільної власності територіальних громад району,які здаються в оренду бюджетним установам у 2017 р.,приміщення у Миколаївській ЗОШ №1 для стоматологічного кабінету згідно з технічного плану з метою огляду та санації ротової порожнини школярів.(лист клопотання додається)

Голосували:
за – 3, проти – 0, утрималось – 0.
       Вирішили: включити питання «Про включення в перелік об’єктів майна спільної власності територіальних громад району,які здаються в оренду бюджетним установам у 2017 році.,приміщення у Миколаївській ЗОШ №1 для стоматологічного кабінету» в порядок денний сесії.

        3.Слухали:Крашевського Я.В. - голова постійної комісії повідомив,що на розгляд комісії надійшов лист від відділу освіти Миколаївської РДА про перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району,у яких наявні незадіяні приміщення.
       Постійна комісія вирішила не задовільнити питання по Миколаївському НВК,стосовно приміщення колишнього шахматного клубу по вул..Мазепи,15. У зв’язку з передбаченням відкриття 2-ої садкової групи. До переліку наступних приміщень зауважень не було і підтрималося одноголосно.

Голосували:
за – 3, проти – 0, утрималось – 0.
       Вирішили:включити питання «Про перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району,у яких наявні незадіяні приміщення» в порядок денний сесії.
          
        


                         Голова комісії                                   Крашевський Я.В