Протокол №8

засідання постійної комісії районної ради

з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

Від 15.03.2017 року                                                               м.Миколаїв

Присутні:

Голова комісії – Лалак Іван Васильович

Члени комісії:

Горін Зіновій Григорович

Вдовичин Оксана Ігорівна

Відсутні:   Ткачук Юрій Петрович

Запрошені:

  Труш Роман Йосипович – головний спеціаліст Держгеокадастру.

  Коваліско Ярослав Олексійович – сільський голова с.Колодруби

                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТЗОВ « Агробудсервіс » для розширення Південно-Тростянецького піщаного кар’єру.

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Повергів Колодрубівської сільської ради.

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Колодруби Колодрубівської сільської ради.

4. Про затвердження Програми із землеустрою на 2017-2020 роки

       Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії – який ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням пленарного засідання.

Виступили:

З. Горін, О. Вдовичин, які запропонували підтримати дане питання та підтримати порядок денний комісії.

Лалак І. В. - голова постійної комісії поставив на голосування розгляд порядку денного засідання постійної комісії Миколаївської районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів.

За – 3 проти – 0, утр. – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: приступити до розгляду порядку денного

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТЗОВ « Агробудсервіс » для розширення Південно-Тростянецького піщаного кар’єру.

Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії - ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням «Технічна документація про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТЗОВ « Агробудсервіс » для розширення Південно-Тростянецького піщаного кар’єру на території Миколаївської міської ради Миколаївського району Львівської області ( за межами населеного пункту ) розроблену ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації № 60 від 22.02.2017 року».

Виступили:

З. Горін – виголосив власні пропозиції з даного питання, запропонував підтримали дане питання та включити його в порядок денний сесії.

Зауваження до даного питання у членів постійної комісії немає.

Голосували за рекомендацію Лалак І. В. – голови постійної комісії:

За- 3 проти-0, утрималось-0.

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДУЄ:

сесії Миколаївської районної радивключити в порядок денний та розглянути питання «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТЗОВ « Агробудсервіс » для розширення Південно-Тростянецького піщаного кар’єру».

        

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Повергів Колодрубівської сільської ради.

Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії - ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Повергів Колодрубівської сільської ради, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 26.01.2017 року № 2007».

Виступили:

Я. Коваліско – пояснив присутнім суть питання та відповів на запитання

І. Лалак – виголосила власні пропозиції з даного питання, запропонувала підтримали дане питання та включити його в порядок денний сесії.

Зауваження до даного питання у членів постійної комісії немає.

Голосували за рекомендацію Лалак І. В. – голови постійної комісії:

За- 3 проти-0, утрималось-0.

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДУЄ:

сесії Миколаївської районної радивключити в порядок денний та розглянути питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Повергів Колодрубівської сільської ради».

         3. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Колодруби Колодрубівської сільської ради.

Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії - ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Колодруби Колодрубівської сільської ради, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 26.01.2017 року № 2006».

Виступили:

Я. Коваліско – пояснив присутнім суть питання та відповів на запитання

З. Горін – виголосив власні пропозиції з даного питання, запропонував підтримали дане питання та включити його в порядок денний сесії.

Зауваження до даного питання у членів постійної комісії немає.

Голосували за рекомендацію Лалак І. В. – голови постійної комісії:

За- 3 проти-0, утрималось-0.

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДУЄ:

сесії Миколаївської районної радивключити в порядок денний та розглянути питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни межі с.Колодруби Колодрубівської сільської ради».

4. Про затвердження Програми із землеустрою на 2017-2020 роки.

Слухали:

Лалак І. В. голову постійної комісії - ознайомив присутніх членів постійної комісії з питанням «Про затвердження Програми із землеустрою на 2017-2020 роки».

Виступили:

Р. Труш – пояснив присутнім суть питання та відповів на запитання

І. Лалак – виголосив власні пропозиції з даного питання, запропонував підтримали дане питання та включити його в порядок денний сесії.

Зауваження до даного питання у членів постійної комісії немає.

Голосували за рекомендацію Лалак І. В. – голови постійної комісії:

За- 3 проти-0, утрималось-0.

Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів

РЕКОМЕНДУЄ:

сесії Миколаївської районної радивключити в порядок денний та розглянути питання «Про затвердження Програми із землеустрою на 2017-2020 роки».

        

Голова комісії             _______________             Лалак І. В.

 

_______________                 Вдовичин О. І.

_______________                 Горін З. Г.