Нащадки Чимпая також швидко вигасли, не залишивши помiтного слiду в iсторiї Золотої Орди. Вони вiдомi з генеалогiй, складених у середнi вiки. Вiдомо тiльки, що Яку, на той час старший з нащадкiв Чимпая, був страчений Токтою, напевно через пiдтримку Телебуги. Це трапилося на другому роцi його правлiння улусом, який вiн нiби-то успадкував вiд Чимпая. Мало ймовiрно, що син Джучi мiг ще жити до 1289 р., не приймаючи нiякої участi якщо не у боротьбi за престол, то принаймi у вирiшеннi iнших справ. Як найстарший в родi вiн би мав очолювати курултаї, бути присутнiм на рiзних церемонiях i т. д. Однак жодне джерело його не згадує. Напевно, що Яку успадкував улус вiд свого батька Хiнду. Однак це питання залишається вiдкритим i потребує додаткових пошукiв. Судячи з того, що Яку приїхав на курултай до Сараю, який було зiбрано у спiшному порядку в зв’язку iз приїздом нiби-то хворого Ногая, його улус знаходився не так далеко вiд Волги.

табл.10. Гiлка Чимпая.

III

1. ЧИМПАЙ – див. табл.2, поз.11

IV

2. ХIНДУ (+ 1289)...................................................................................................... 1

3. ТУДАВУР .............................................................................................................. 1

V

4. ЯКУ (+ 1291).......................................................................................................... 2

Тримав улус Чимпая (1289–1291). Страчений Токтою за пiдтримку Телебуги.

5. МАДЖАР ............................................................................................................... 3

6. ТАРIЯДЖI ............................................................................................................. 3

VI

7. ДЖАЛАIРТАЙ ....................................................................................................... 4

8. КУНДАЛАК ............................................................................................................ 4

9. ТАКАЧУ .................................................................................................................. 4

10. МЕЛIК ................................................................................................................... 5

11. ХОДЖА ................................................................................................................. 5

12. КУРТУКАЧУ ....................................................................................................... 5

VII

13. МАНГКУТАЙ ..................................................................................................... 8