Нащадки Шiнгкура нiчим себе не проявили i вiдомi, головним чином, з “Муїз-ал-аксаб”, Абулгазi та iнших генеалогiй. Напевно їх наступнi покоління розчинилися серед дрiбної ординської знатi у казахських степах вже за правнукiв Шiнгкура.

табл.9. Гiлка Шiнгкура.

III

1. ШIНГКУР – див. табл.2, поз.10

IV

2. ЙIСУ-БУКА ............................................................................................................ 1

3. ШIРАМУН .............................................................................................................. 1

4. МАДЖАР ................................................................................................................. 1

V

5. БУРАЛИЧI .............................................................................................................. 2

6. КУБЛУК .................................................................................................................. 2

7. ТУДАКАН ............................................................................................................... 2

8. ТУДАЧУ .................................................................................................................. 2

9. АДЖIНДЖI ............................................................................................................. 2

10. ХОРЕЗМI .............................................................................................................. 3

11. ДЖОКУТУ ........................................................................................................... 3

12. БЕЙРАМ ............................................................................................................... 3

13. УРУСОК ............................................................................................................... 4

14. БАЯН .................................................................................................................... 4

15. БАЙКУ ................................................................................................................. 4