Нащадки Танкута не боролися за ханський престол. Ця гiлка вигасла ще в часи розквiту Золотої Орди на початку XIV ст. Iмена її представникiв зберегли тiльки “Муiз-ал-аксаб”, Абульгазi та iншi давнi генеалогiї Чингiзидiв. Цi вiдомостi розбiжностей не мають.

табл.7. Гiлка Танкута.

III

1. ТАНКУТ (+ до 1251) – див. табл.2, поз.7

IV

2. СУБЕКТАЙ ................................................................................................................ 1

3. ТУКУЗ ......................................................................................................................... 1

V

4. МАДЖАР ..................................................................................................................... 2

5. КУНЧУК-КАНIЧI ...................................................................................................... 2

6. КАЛИМА ..................................................................................................................... 3

7. АРСЛАН ....................................................................................................................... 3

8. БУРАЛИЧI ................................................................................................................... 3

VI

9. КУРУК .......................................................................................................................... 4

10. БОРАЧАР ................................................................................................................... 5

11. КУЧ-ТИМУР ............................................................................................................... 5

12. IШТАН ........................................................................................................................ 5

13. ДУРАТУ ...................................................................................................................... 5