Нащадки Удура, улус яких знаходився за Уралом, схоже вигасли самi по собi у першiй половинi XIV ст. Вiдомi вони переважно з “Муїз-ал-аксаб”, Абулгазi та iнших генеалогiй.

табл.11. Гiлка Удура.

III

1. УДУР – див. табл.2, поз.13

IV

2. КАРАЧАР .............................................................................................................. 1

V

3. КУРТУК ................................................................................................................. 2

Син Iльтутмин-хатун з племенi гуклаїв.

4. ТУРДЖI ................................................................................................................. 2

5. АБIШКА ................................................................................................................ 2

Нащадкiв не мав.

6. ЕКМЕН .................................................................................................................. 2

Нащадкiв не мав.

7. ТЕВКЕЛЬ .............................................................................................................. 2

Нащадкiв не мав.

VI

8. САСИ ....................................................................................................................... 3

9. АНАНДА ................................................................................................................. 4