Народився 3.04.1944 р. на Лемківщині у сім’ї господаря Никодима Козака. У 1945 р. сім’я була переселена до м.Роздолу, де пройшли молоді роки Дениса. Закінчив середню школу у Роздолі і Самбірське музичне училище.

У 1967 р. поступив на історичний ф-т Львівського університету, який успішно закінчив у 1972 р. Короткий час вчителював на Золочівщині. Закінчив аспірантуру Київського інституту археології і з середини 70-х рр. очолив ряд археологічних експедицій на Волині та в Галичині. Доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, член- кореспондент АН Німеччини. Заступник директора Інституту археології НАН України.

Один з найбільших українських археологів. Досліджує проблеми слов'янського етногенезу, зокрема синтезу ншеворської і зарубенецької культур. Автор трьох монографій (зокрема „Пшсворська культура у Верхньому Подністров'ї і Західному Побужжі. - Київ, 1984”, „Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.с. - IV ст. н.с.). - Київ, 1991”, „Походження слов'ян (у співавторстві з В.Д.Бараном та В.Д.Терпиловським). - Київ, 1991”) і більше сотні наукових робіт. Часто буває у Роздолі, виступає з лекціями з археології перед учнями місцевої школи.