Миколаївська районна рада Львівської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора  Горішненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївської районної ради Львівської області.


          Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Миколаївської районної ради Львівської області, затвердженого рішенням XXXІІ сесії Миколаївської районної ради VII скликання від 26.06.2018 року № 310.


           Повна назва навчального закладу: Горішненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Миколаївської районної ради Львівської області.


          Місцезнаходження навчального закладу: 81656, Львівська область, Миколаївський район, с. Горішнє, вул. Шевченка, 65.


           Найменування посади: директор Горішненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївської районної ради Львівської області.


           Умови оплати праці: оплата праці здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про освіту», постанов КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2000 року № 898, Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 року № 78, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102.


         Призначення керівника закладу освіти здійснюється розпорядженням голови Миколаївської районної ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки шляхом укладення з ним строкового трудового договору.


          Кваліфікаційні вимоги:

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.


         Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
          1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) особовий листок по обліку кадрів;

4) дві фотокартки розміром 3х4;

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

           6) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

          7) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

            8) довідку про відсутність судимості;

            9) перспективний план розвитку закладу освіти на два або шість років, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;

          10) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

          11) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

            12) атестаційний лист, якщо кандидат був проатестований.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.

                                  
         Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.


          Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
          Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.


            Кінцевий термін подання документів: 5 лютого 2019 року до 17:00 год. включно.


         Місце подання документів: подання документів здійснюється у відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області відповідальній особі - провідному спеціалісту Ониськів Марії Миколаївні, за адресою: 81 600, Львівська область,       м. Миколаїв, вул. Р. Шухевича, 12.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 81 600, Львівська область,       м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6, Миколаївська районна рада Львівської області; 15 лютого 2019 року о 10:00 год.


           Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

           1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

           2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

         3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.


        Форма перевірки знання законодавства: письмовий іспит.

      Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти і зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання іспиту і ситуаційних завдань будуть оприлюднені додатково у термін до 01.02.2019 року.

       Етапи проведення конкурсу:

      - прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (до 5 лютого 2019 року включно);

      - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі та оприлюднення на веб-сайті Миколаївської районної ради переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсі (6 лютого 2019 року);

         - ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу (7 лютого 2019 року);

         - оприлюднення на сайті засновника орієнтовних зразків питаньдля перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти, ситуаційних завдань, критеріїв їх оцінювання (до 1 лютого 2019 року);

       - проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства; вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, співбесіди з конкурсною комісією (15 лютого 2019 року о 10:00 год.);

- визначення переможця конкурсу та оприлюднення його результатів (до 19 лютого 2019 року включно);

-призначення переможця конкурсу на посаду (до 22 лютого 2019 року включно).

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: провідний спеціаліст відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області - Ониськів Марія Миколаївна, 81 600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Р. Шухевича, 12, відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефон для довідок: (241) 51-116.

Залиште ваші коментарі

Залишити коментар як гість

0
  • Коментарі не знайдено