indexМиколаївська районна рада Львівської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Дроговизького навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад) Миколаївської районної ради Львівської області.


          Конкурс проводиться відповідно до ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».


           Повна назва закладу загальної середньої освіти: Дроговизького навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад) Миколаївської районної ради Львівської області.


          Місцезнаходження закладу загальної середньої освіти: 81632, Львівська область, Миколаївський район, с. Дроговиж, вул. Шкільна, 3.


         Найменування посади: директор Дроговизького навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад) Миколаївської районної ради Львівської області.


           Умови оплати праці: оплата праці здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 23.03.2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2000 року № 898, Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 року № 78, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102.


         Призначення керівника закладу освіти здійснюється розпорядженням голови Миколаївської районної ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки шляхом укладення з ним строкового трудового договору.


          Кваліфікаційні вимоги:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
     1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду,

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

     

            Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
          Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.


          Кінцевий термін подання документів: 01 жовтня 2020 року до 17:00 год. включно.


         Місце подання документів: подання документів здійснюється у Миколаївську районну раду Львівської області відповідальній особі - керуючому справами районної ради Левицькому Остапові Володимировичу, за адресою: 81 600, Львівська область, м. Миколаїв, вул.                  В. Великого, 6, каб. 314.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 81 600, Львівська область,      м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6, Миколаївська районна рада Львівської області; 13 жовтня 2020 року о 10:00 год.


          Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

         1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту»,, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

     2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

     3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.


        Форма перевірки знання законодавства: письмовий іспит.

      Перелік питань для перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2020 року № 654.

       Етапи проведення конкурсу:

      - прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (до 01 жовтня 2020 року включно);

      - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі та оприлюднення на веб-сайті Миколаївської районної ради переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсі (до 02 жовтня 2020 року включно);

         - ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу (05 жовтня 2020 року);

       - проведення конкурсного відбору шляхом письмової перевірки на знання законодавства; вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, співбесіди з конкурсною комісією (13 жовтня 2020 року о 10:00 год.);

- визначення переможця конкурсу та оприлюднення його результатів (до 14 жовтня 2020 року включно);

-призначення переможця конкурсу на посаду (до 19 жовтня 2020 року включно).

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: керуючий справами Миколаївської районної ради Львівської області – Левицький Остап Володимирович, 81 600, Львівська область,                      м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6, Миколаївська районна рада Львівської області, каб. 314.

E-mail: mykЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефон для довідок: (241) 51-592.

Залиште ваші коментарі

Залишити коментар як гість

0
  • Коментарі не знайдено