images      УМОВИ

проведення конкурсу на посаду вчителя- логопеда комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Миколаївської районної ради Львівської області

Загальні умови

Посадові обов'язки
 1. Проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб за участі батьків (одного з батьків) або законних представників дитини.
 2. Готує висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини із зазначенням відповідних рекомендацій.
 3. Ознайомлює батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).
 4. Забезпечує педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, шляхом проведення індивідуальних та групових занять.
 5. Бере участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.
 6. Веде реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, реєстр закладів освіти, а також реєстр фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їхньою згодою.
 7. Надає консультації та взаємодіє з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.
 8. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям.
 9. Надає консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів
 10. Надає консультативну допомогу, проводить бесіди з батьками (одним з батьків) або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.
 11. Здійснює моніторинг динаміки розвитку дитини шляхом взаємодії з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами та закладами освіти, в яких вони навчаються.

12. Здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

13. Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти   та відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами.

14. Взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної корекційно-розвиткової та педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку.

15. Тривалість робочого тижня становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження вчителя-логопеда ІРЦ становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до присвоєної категорії та   встановленого тарифного розряду.

Розміри надбавок до посадового окладу за вислугу років визначаються та встановлюються відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від 31.01.2001 № 78, за престижність- відповідно до Постанови КМУ від 23.03.2011 № 373, інші надбавки - наказу № 557, Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298

Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду за результатами конкурсу шляхом підписання контракту.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

 1. Копія паспорта громадянина України;
 2. Письмова заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. Копія трудової книжки;
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. Письмова згода на збір та обробку персональних даних

(додаток 1)

 1. Інші документи.
 

Термін прийняття документів до 14.00 год. 05 жовтня2020 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

07 жовтня 2020 року о 10.00 год, за адресою: м. Миколаїв вул. В. Великого, 6, каб. 314.

Документи подавати за адресою: м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6, каб. 314

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

   Цар Мар’ян Іванович

     (03241) 51592

   mykrada@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1.Освіта Вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (бакалавра) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»)
2.Досвід роботи Без вимог до стажу роботи

Вимоги до компетентності

     Вимога                                    Компоненти вимоги

1.Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

2.Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) ефективна координація з іншими.

3.Особистісні компетенції

1) виявлення щирої зацікавленості, доброзичливості по відношенню до дитини, батьків (одного із батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами;

2)коректність в процесі отримання інформації, обережність її використання, дотримування принципу конфіденційності;

5) відповідальність за результати своєї роботи;

6) постійне підвищення свого професійного рівня

Професійні знання

Вимога                                                Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Законодавство у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ІРЦ

    

     Голова районної ради      _________________  Т. Б. Зубрицький

 

Конкурсній комісії з проведення

конкурсу на зайняття посади _______________________________

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Миколаївської районної ради Львівської області

___________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:

___________________________________ ___________________________________

номер телефону : ____________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________________ _________________________ комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Миколаївської районної ради Львівської області з метою____________________________________________________________________      (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«____» _____________ 20___р. ______________     ___________________

(підпис)                                (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,_________________________________________________________________

                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

народився (-лася)   «___» _________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу . ____________________, серія ______ № _________________ ___), виданий

________________________________________________________________________

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів; використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

«____» _____________ 20___р. ______________     ___________________

(підпис)                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Залиште ваші коментарі

Залишити коментар як гість

0
 • Коментарі не знайдено