ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХІV сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 778

від 18 червня 2013 року

Про звернення до Президента України,

Верховної Ради України та Кабінету

Міністрів України щодо проблемних

питань проведення органами Державної

казначейської служби України касових

видатків обласного та місцевих бюджетів

Львівської області у 2013 році

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо проблемних питань проведення органами Державної казначейської служби України касових видатків обласного та місцевого бюджетів Львівської області у 2013 році (звернення додається).

2. Запровадити періодичне (на початку кожної сесії обласної ради) заслуховування інформації Головного управління Державної казначейської служби у Львівській області щодо проблемних питань проведення органами Державної казначейської служби касових видатків обласного та місцевих бюджетів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (Я. Качмарик).

Голова обласної ради

Петро КОЛОДІЙ

З В Е Р Н Е Н Н Я

до Президента України, Верховної Ради України та

Кабінету Міністрів України щодо проблемних питань проведення органами Державної казначейської служби України касових видатків обласного та місцевого бюджетів Львівської області у 2013 році

Львівська обласна рада відповідно до звернень суб'єктів господарської підприємницької діяльності зазначає, що в органах Державної казначейської служби України у Львівській області станом на 13 травня є неоплачені платіжні доручення за незахищеними статтями бюджетних видатків на загальну суму 77,5 млн грн, з яких по державному бюджету 32,5 млн грн, місцевих бюджетах 45,0 млн грн. Рівень погашення кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондами, сформованої на кінець 2012 року, складає лише 77,5 %.

У результаті відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку неоплаченими нагромаджуються поточні та капітальні видатки таких соціально скерованих розпорядників коштів, як департамент охорони здоров'я, департамент з питань освіти, науки, сім'ї та молоді, управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації.

Внаслідок непроведення видатків органами Державної казначейської служби України виникла загроза різкого зростання заборгованості в оплаті праці для населення Львівської області.

Непроведення платежів органами державного казначейства є порушенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині самостійних місцевих бюджетів та заборони втручання державних органів управління, зокрема Кабінету Міністрів України, у процес їх виконання.

Львівська обласна рада вимагає від Кабінету Міністрів України виконувати зобов'язання перед обласним бюджетом з метою подальшого погашення казначейської заборгованості, зменшення фінансових втрат суб'єктів господарювання та забезпечення соціально-економічного захисту населення Львівської області.

Прийнято на XXV сесії

Львівської обласної ради

VІ скликання

18 червня 2013 року